IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe 18 maja

Seminarium instytutowe 18 maja

Seminarium instytutowe 18 maja

We wtorek 18 maja 2021 roku o godz 10:15 referat "Dynamika i algorytmy sterowania rakiet w różnych fazach lotu przy użyciu silników korekcyjnych na paliwo stałe" wygłosi  mgr inż. Mariusz Jacewicz (Zakład Mechaniki ITLiMS). Jest to seminarium dotyczące rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. Jest to seminarium przeniesione z zeszłego wtorku, tamto było odwołane z powodu alarmu bombowego.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams - Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania