IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Nowa jakość finansowania badań podstawowych w Polsce

Nowa jakość finansowania badań podstawowych w Polsce

Zapraszamy do lektury artykułu „Narodowe Centrum Nauki jako instytucja kreująca nową jakość finansowania badań podstawowych w Polsce” autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatora dyscyplin NCN. Artykuł przedstawia charakterystykę poszczególnych konkursów, przybliża proces oceny wniosków oraz prezentuje sposób funkcjonowania Centrum z uwzględnieniem roli koordynatora dyscyplin.

Artykuł został opublikowany przez kwartalnik „Studia BAS” w zeszycie „Nauka i szkolnictwo wyższe".

Narodowe Centrum Nauki
12/09/2013 12:35 pm
20/09/2013 4:17 pm