IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2012 lato

Seminaria ITC 2012 lato

Data Osoba Zakład Temat
28 lutego prof. dr hab. inż. Feliks Rawski Wydział SIMR „Silnik spalinowy tłokowy w ujęciu konwencjonalnym oraz procesowym”
6 marca prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Mapa drogowa sieci inteligentnych w Polsce”
13 marca mgr inż. Andrzej Grzebielec Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa „Urządzenia termoakustyczne w procesach wydobycia i przetwarzania gazu ziemnego”
20 marca prof. Zhong Shengjun Northeastern University, Shenyang, Chiny „Industrial explosion research in China”
27 marca dr hab. inż.Hanna Jędrzejuk Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa „Optymalizacja wielokryterialna osiedli mieszkaniowych. Wybrane zagadnienia"
3 kwietnia mgr inż. Adam Dominiak, prof. dr hab. inż. Roman Domański Zakład Termodynamiki „Nowe Laboratorium zaawansowanych , cieplnych technik pomiarowych w Zakładzie Termodynamiki – projekt TERMET”
17 kwietnia mgr inż. Adam Rajewski Zakład Termodynamiki „Koncepcja rozproszonego magazynowania energii w sieciach transportu publicznego”
24 kwietnia dr Ryszard Rafalski Wydział Zarządzania PW „Zarządzanie projektami”
15 maja prof. dr hab. inż.Krzysztof Badyda Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Współpraca polsko-japońska w zakresie nowych technologii energetycznych”
22 maja prof. dr hab. inż. Konrad Świrski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „W którą stronę zmierza Rynek Energii w Polsce”
29 maja prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Porównanie kosztów modernizacji powiększających efektywność energetyczną, zwłaszcza układów pompowych, z kosztami budowy nowych źródeł energii”
5 czerwca Dr inż. Maciej Jaworski Zakład Termodynamiki „Zastosowanie materiałów PCM w budownictwie”
12 czerwca prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki Zakład Aerodynamiki MEiL „Nauczanie informatyki na Wydziale MEiL”
19 czerwca Prof. Lee Chong-Gon Hanbat National University, Korea Południowa "Research and development of high-temperature fuel cell program in Korea"