IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Świrski Konrad

Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 412a, e-mail: Konrad.Swirski@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 14

Konrad Świrski

Opiekun kierunku Energetyka

Prezes Transition Technologies S.A.

Sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego I Ochrony Radiologicznej przy PAA

Koordynator współpracy Politechniki Warszawskiej i Politechniki Kijowskiej

Autor bloga o energetyce i nowoczesnych technologiach  http://konradswirski.blog.tt.com.pl/

Konsultacje:

środa 8:00-10:00 konsultacje zdalne

Plan zajęć

Zima Lato
Pon.  08:15 - 10:00 Energy Market    
Wt.    09:15 - 12:00 Fundamentals of Operation and Maintenance    
Czw.  08:15 – 10:00 Rynek Energii Czw. 16:15 -19:00 Podstawy Eksploatacji (sem IV)
Czw.  16:15 - 19:00 Podstawy Eksploatacji (sem V tylko 2013)    

 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • modelowanie i optymalizacja układów energetycznych,
 • sterowanie procesami energetycznymi,
 • ogniwa paliwowe,
 • nowoczesne systemy informatyczne elektrowni,
 • nowoczesne systemy wspomagania handlu energią,
 • rynek energii, inwestycje energetyczne.

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Zagadnienia rynku energii elektrycznej i gazu – zasady rynkowe, wpływ na procesy inwestycyjne, organizacja i zmiany na rynku, systemy informatyczne wspomagające działania rynku
 • Optymalizacja procesów energetycznych – nowe algorytmy sterowania , modelowanie procesów za pomocą modeli empirycznych
 • Systemy informatyczne dla Energetyki

 

Ważniejsze publikacje

 1. Optimization of combustion process in coal-fired power plant with utilization of acoustic system for in-furnace temperature measurement  Ł Śladewski, K Wojdan, K Świrski, T Janda, D Nabagło, J Chachuła Applied Thermal Engineering 123, 711-720, 2017
 2. Total loss of AC power analysis for EPR reactor ; P Darnowski, E Skrzypek, P Mazgaj, K Świrski, P Gandrille, Nuclear Engineering and Design 289, 8-18, 2015
 3. Advanced Algorithms for Operational Optimization and Predictive Maintenance of Large District Heating Systems  M Guzek, J Białek, B Królikowski, A Bielecki, K Świrski, K Wojdan 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 165-170, 2019
 4. New approach to optimizing combustion in power boilers using software inspired by the immune system integrated with an in–furnace temperature monitoring system ; Ł Śladewski, K Wojdan, K Świrski; Journal of Power Technologies 97 (4), 308-313, 2018
 5. The method for optimisation of gas compressors performance in gas storage systems, M Warchoł, K Świrski, B Ruszczycki, K Wojdan, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology 17 (1), 12-33, 2017
 6. Investigation of the recriticality potential during reflooding phase of Fukushima Daiichi Unit-3 accident, P Darnowski, K Potapczyk, K Świrski, Annals of Nuclear Energy 99, 495-509, 2017
 7. Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej - rozwój rynku gazu w Polsce, K Świrski, R Magier, A Piłat, U Kwiatkowska, Rynek Energii, 23—28, 2015
 8. Optimization of a Coal Fired Boiler Using Artificial Immune System, Ł Śladewski, K Świrski, 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 150-155, 2019

Działalność organizacyjna

 • Rada Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – sekretarz
 • Rada Nowoczesnego Przemysłu – członek Rady programowej
 • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – członek Rady Fundacji
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Przemysłu – członek Zarządu

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda Rektora - zespołowa 2013
 • Nagroda Rektora - zespołowa 2012
 • Nagroda Rektora PW I i II stopnia indywidualne
 • Nagroda Siemensa (najlepsze wdrożenie badań naukowych w przemyśle)
 • Srebrny Medal Targów Wynalazczości, Bruksela
 • Nagroda Premiera RP II stopnia
 • Nagroda Polski Produkt Przyszłości 2003 i 2008
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe 2017

Projekty badawcze i naukowe

 • Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii; NCBiR, 2012- 2014, Wartość projektu 3700000 PLN
 • Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania ogniwa paliwowego typu SOFC, 2008-2009; 178 000,00 zł; grant badawczy N, N513 422434, KBN; Kierownik Projektu
 • Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i Automatycznej identyfikacji obiektu, 2009-2010; 144 000,00 zł; grant badawczy, N, N513 331538, KBN; Kierownik Projektu
 • Platforma Informatyczna TEWI, 2010-2013; 13 523 121,00 zł; PO IG 2.3; Kierownik Projektu (PW, Członek Konsorcjum)
 • Optymalizacja pracy układu elektrociepłowni z zasobnikiem ciepła, 2009-2011; 380 000,00 zł; grant badawczy, MNiSW; Członek Zespołu
 • Bioinformatyczny system ekspercki w Onkologii, 2011-2012; 546 220,00 zł; PARP, PO IG 1.4; Kierownik Projektu
 • Grant badawczy -Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania ogniwa paliwowego typu SOFC. -MNiSW grant badawczy; 18 miesięcy; 178 000,00 zł
 • Grant badawczy -Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych. -MNiSW grant badawczy; 18 miesięcy; 144 000,00 zł
 • Projekt B+R -iVitrualEye - aplikacja wspomagająca osoby niepełnosprawne. PARP (fundusze strukturalne) 1.4; PO IG; 30 miesięcy; 419 820,00 zł
 • Projekt B+R -Bioinformatyczny system ekspercki w Onkologii., PARP PO IG 1.4; 11 miesięcy; 546 220,00 zł
 • Projekt B+R -Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II. Fundusze strukturalne - Kredyt technologiczny - PO IG 4.5; 24 miesięcy; 429 000,00 zł
 • Horizon 2020 - NARSIS - New Approach to Reactor Safety ImprovementS  - projekt dotyczący nowych analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych (2017-2020)

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • System optymalizacji spalania kotłów energetycznych wykorzystujący systemy immunologiczne.Pierwsze w świecie zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w sterowaniu i optymalizacji procesów przemysłowych.Komercyjne opracowanie produktu.Kilkadziesiąt wdrożeń w USA, Azji i Europie. Patenty USA, Chiny, Indie, Polska.
 • Sztuczne sieci neuronowe jako optymalizator procesów przemysłowych.Regulator typu MPC z modelem sieci neuronowej w zastosowaniach energetycznych. Komercyjne wdrożenia (kilkadziesiąt instalacji), patent polski.
 • Nowoczesne systemy wspomagania handlu energią.Kompleksowe systemy informatyczne dla handlu energią wykorzystujące najnowsze badania naukowe i techniki modelowania i optymalizacji (m.in. dla prognozowania, grafikowania i analizy ryzyka).Systemy informatyczne dla koncernów Tauron, PGE, Enea i innych spółek handlowych
 • System integracji danych procesowych.System integrujący dane procesowe z systemów automatyki (i innych) dla analizy danych, archiwizacji i wizualizacji. Składowanie danych w dużych hurtowniach danych z BI oraz wykorzystywanie technologii mobilnych.Komercyjny system informatyczny (wytworzony w Polsce) - EDS - Enterprice Data Server - ponad 200 aplikacji, z tego większość to elektrownie w USA.
 • Optymalizacja pracy zasobnika ciepła.Unikatowy pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w świecie system optymalizacji pracy zasobnika ciepła zintegrowany z doborem urządzeń elektrociepłowni.Projekt wdrożony w elektrociepłowni Siekierki Vatenfall Heat Polska.