IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Świrski Konrad

Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 412a, e-mail: Konrad.Swirski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 14

Konrad Świrski

Profesor nadzwyczajny  w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Koordynator ds. energetyki jądrowej Politechnika Warszawska

Opiekun kierunku Energetyka

Prezes Transition Technologies S.A.

Konsultacje:

Czwartki 12:00- 14:00

Plan zajęć

Zima Lato
Pon.  08:15 - 10:00 Energy Market    
Wt.    09:15 - 12:00 Fundamentals of Operation and Maintenance    
Czw.  08:15 – 10:00 Rynek Energii Czw. 16:15 -19:00 Podstawy Eksploatacji (sem IV)
Czw.  16:15 - 19:00 Podstawy Eksploatacji (sem V tylko 2013)    

 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • modelowanie i optymalizacja układów energetycznych,
 • sterowanie procesami energetycznymi,
 • ogniwa paliwowe,
 • nowoczesne systemy informatyczne elektrowni,
 • nowoczesne systemy wspomagania handlu energią,
 • rynek energii, inwestycje energetyczne.

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Zagadnienia rynku energii elektrycznej i gazu – zasady rynkowe, wpływ na procesy inwestycyjne, organizacja i zmiany na rynku, systemy informatyczne wspomagające działania rynku
 • Optymalizacja procesów energetycznych – nowe algorytmy sterowania , modelowanie procesów za pomocą modeli empirycznych
 • Systemy informatyczne dla Energetyki

 

Ważniejsze publikacje

 • J Milewski, K Świrski, (2013):Modeling Constructional Parameters of a Solid Oxide Fuel Cell by Using an Artificial Neural Network; Applied Mechanics and Materials 343, 69-75
 • P Lipiński, K Świrski, (2012)Information Platform TEWI;Towards Modern Collaborative Knowledge Sharing Systems, 1-10  Springer-Verlag
 • J.Milewski , K Świrski, (2011):Advanced Methods in Mathematical Modeling; Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling, 41-62
 • K. Wojdan, B. Ruszczycki⋆, D. Michalk and K. Swirski’ Method for Simulation and Optimization of Underground Gas Storage Performance ; Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 12/2013
 • K. Wojdan, K. Swirski , Transition State Layer in the Immune Inspired Optimizer; Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6096; 2010
 • J.Milewski, K.Swirski , Modelling the SOFC behaviours by artificial neural network; International Journal of Hydrogen Energy 34; 2009
 • K Wojdan, K Swirski, M Warchol, M MaciorowskiMaintaining Good Conditioning of Model Identification Task in Immune Inspired On-line Optimizer of an Industrial Process; Engineering Letters, vol. 17; 2010
 • K Wojdan, K SwirskiImmune Inspired Optimizer of Combustion Process in Power Boiler; New Trend in Applied Artificial Intelligence; Springer Verlag, 2007; 2007
 • Sieci neuronowe w optymalizacji procesów energetycznych; Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review); 2008
 • Nowoczesne systemy informatyczne dla optymalizacji pracy zasobnika ciepła; Rynek Energi; 2009
 • Introduction to gathering, documenting and maintaining requirements; Journal of Applied Computer Science; 2007
 • Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell; Modeling Springer; 2011
 • Bio-inspired Computing and Communication Networks - Chapter 9;Taylor &Francis Group; 2011
 • IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume 3 – chapter; American Institute of Physics; 2009
 • Closed Loop Nox Control and Optimization using Neural Networks ; INSTRUMENTATION CONTROLS AND AUTOMATION IN THE POWER INDUSTRY 41, 111-120

Działalność organizacyjna

 • IEEE
 • PTN

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda Rektora - zespołowa 2013
 • Nagroda Rektora - zespołowa 2012
 • Nagroda Rektora PW I i II stopnia indywidualne
 • Nagroda Siemensa (najlepsze wdrożenie badań naukowych w przemyśle)
 • Srebrny Medal Targów Wynalazczości, Bruksela
 • Nagroda Premiera RP II stopnia
 • Nagroda Polski Produkt Przyszłości 2003 i 2008

Projekty badawcze i naukowe

 • Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii; NCBiR, 2012- 2014, Wartość projektu 3700000 PLN
 • Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania ogniwa paliwowego typu SOFC, 2008-2009; 178 000,00 zł; grant badawczy N, N513 422434, KBN; Kierownik Projektu
 • Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i Automatycznej identyfikacji obiektu, 2009-2010; 144 000,00 zł; grant badawczy, N, N513 331538, KBN; Kierownik Projektu
 • Platforma Informatyczna TEWI, 2010-2013; 13 523 121,00 zł; PO IG 2.3; Kierownik Projektu (PW, Członek Konsorcjum)
 • Optymalizacja pracy układu elektrociepłowni z zasobnikiem ciepła, 2009-2011; 380 000,00 zł; grant badawczy, MNiSW; Członek Zespołu
 • Bioinformatyczny system ekspercki w Onkologii, 2011-2012; 546 220,00 zł; PARP, PO IG 1.4; Kierownik Projektu
 • Grant badawczy -Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania ogniwa paliwowego typu SOFC. -MNiSW grant badawczy; 18 miesięcy; 178 000,00 zł
 • Grant badawczy -Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych. -MNiSW grant badawczy; 18 miesięcy; 144 000,00 zł
 • Projekt B+R -iVitrualEye - aplikacja wspomagająca osoby niepełnosprawne. PARP (fundusze strukturalne) 1.4; PO IG; 30 miesięcy; 419 820,00 zł
 • Projekt B+R -Bioinformatyczny system ekspercki w Onkologii., PARP PO IG 1.4; 11 miesięcy; 546 220,00 zł
 • Projekt B+R -Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II. Fundusze strukturalne - Kredyt technologiczny - PO IG 4.5; 24 miesięcy; 429 000,00 zł

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • System optymalizacji spalania kotłów energetycznych wykorzystujący systemy immunologiczne.Pierwsze w świecie zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w sterowaniu i optymalizacji procesów przemysłowych.Komercyjne opracowanie produktu.Kilkadziesiąt wdrożeń w USA, Azji i Europie. Patenty USA, Chiny, Indie, Polska.
 • Sztuczne sieci neuronowe jako optymalizator procesów przemysłowych.Regulator typu MPC z modelem sieci neuronowej w zastosowaniach energetycznych. Komercyjne wdrożenia (kilkadziesiąt instalacji), patent polski.
 • Nowoczesne systemy wspomagania handlu energią.Kompleksowe systemy informatyczne dla handlu energią wykorzystujące najnowsze badania naukowe i techniki modelowania i optymalizacji (m.in. dla prognozowania, grafikowania i analizy ryzyka).Systemy informatyczne dla koncernów Tauron, PGE, Enea i innych spółek handlowych
 • System integracji danych procesowych.System integrujący dane procesowe z systemów automatyki (i innych) dla analizy danych, archiwizacji i wizualizacji. Składowanie danych w dużych hurtowniach danych z BI oraz wykorzystywanie technologii mobilnych.Komercyjny system informatyczny (wytworzony w Polsce) - EDS - Enterprice Data Server - ponad 200 aplikacji, z tego większość to elektrownie w USA.
 • Optymalizacja pracy zasobnika ciepła.Unikatowy pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w świecie system optymalizacji pracy zasobnika ciepła zintegrowany z doborem urządzeń elektrociepłowni.Projekt wdrożony w elektrociepłowni Siekierki Vatenfall Heat Polska.