IHE / IHE News / Archived news / Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych

Bezpłatne szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz chłodniczych

Studenci po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunku Energetyka oraz Automatyka i Robotyka przez najbliższe 4 lata będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) zakończonym wydaniem certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego.

Najbliższe zajęcia rozpoczną się już w marcu/kwietniu 2018r. i będą odbywać się w Instytucie Techniki Cieplnej PW. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z mgr inż. Pauliną Chrobocińską, pok. 305E ITC. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 2 lutego br.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.