IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Zalecenia dot. przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN

Zalecenia dot. przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN

Informujemy, że w sekcji Raportowanie – projekty z NCN zamieszczone zostały zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki
26/08/2013 2:12 pm
11/09/2013 5:17 pm