IHE / Education / Studia dzienne / Zrównowazona Energetyka

Zrównowazona Energetyka

opiekun: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Nowe i odnawialne źródła energi

Co wykładamy ??
Prowadzimy również wykłady w języku angielskim !

  • Konwersja energii,
  • Nowoczesne źródła energetyki odnawialnej,
  • Energetyka słoneczna,
  • Siłownie wiatrowe,  
  • OZE w mikroskali,
  • Magazynowanie energii,
  • Pompy ciepła,
  • Efektywność energetyczna,
  • Zintegrowane laboratorium energetyki konwencjonalnej i odnawialnej  1 i 2