IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rudy Wojciech

Wojciech Rudy

WRudy

dr inż. Wojciech Rudy

Zakład Silników Lotniczych

p. 309

e-mail wojciech.rudy@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 41

Przedmioty/Courses:

Sem. 4: Spalanie paliw energetycznych (NK711),  Combustion and Fuels (ANK 380)

Sem. 5:  Chemistry of Combustion (ANK 359)

Sem. 6: Laboratorium spalania (NS616

Konsultacje/Office hours:

Poniedziałek/Monday 12:00-13:00

Środa/ Wednesday 10:00-11:00

W uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia konsultacji indywidualnie po kontakcie e-mail / different date/time possible, please contact via e-mail

Prace dyplomowe, przejściowe, projekty obliczeniowe (dokładny zakres do uzgodnienia) / diploma theses, intermediate and numerical project subjects (details to be determined individually):

1)  prace eksperymentalne/experimental:

  • spalania deflagracyjne, detonacyjne, przejście do detonacji w kanale z przeszkodami / deflagration, detonation and transition to detonation process (DDT)
  • czasy opóźnienia zapłonu w mieszaninach gazowych (maszyna pojedynczego sprężu) / ignition delay tim ein gaseous mixtures (rapid compression machine)
  • badania laminarnej prędkości spalania / laminar burning velocity

2)  prace numeryczne/numerical:

  • czasy opóźnienia zapłonu w programie Cantera (rury uderzeniowej i maszyny pojedynczego sprężu) / ignition delay time with use of Cantera code (shock tube and rapid compression machine data)
  • modelowanie laminarnej prędkości spalania w programie Cantera / laminar burning velocity with use of Cantera code
  • obliczenia CFD spalania w maszynie pojedynczego sprężu w programie AVL FIRE / CFD simulations of rapid compression machine with use of AVL FIRE software
  • obliczenia CFD spalania w kanale z przeszkodami (ddtFOAM) / CFD simulations of combustion in obstacle filled channel (ddtFOAM software)

Projekty /Projects

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS, Marie-Curie Action Project, Industry-Academia Partnership Pathways, 7FP, 2014-2018, www.genfuel.eu

Granty dziekańskie:

2014 - Badanie rozchodzenia się fali detonacyjnej w półotwartych kanałach

2015 - Badanie rozchodzenia się fali detonacyjnej w otwartych kanałach

2017 - Badania eksperymentalne spalania deflagracyjnego i detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznych w kanale z przeszkodami

Publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=YMydq9wAAAAJ&hl=pl

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo-technicznych:

Członek Polskiego Instytutu Spalania

Nagrody i wyróżnienia:

- Nagroda na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie spalania w roku 2014, Konkurs im. Pawła Buraczewskiego, Polski Instytut Spalania, www.pis.itc.pw.edu.pl

- Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 2017

- Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej, 2019