IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe 14 grudnia

Seminarium instytutowe 14 grudnia

Seminarium instytutowe 14 grudnia

We wtorek 14 grudnia 2021 roku o godz 10:15 w sali T-105, tryb stacjonarno-zdalny referat wygłosi P. dr inż. Aleksandra Dzido.

Tytuł referatu  "Research on dry ice blasting technology".

Możliwość dołączenia w  aplikacji Microsoft Teams:Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania