IHE / Education / Studia podyplomowe / Energetyka Jądrowa

Energetyka Jądrowa

Szczegółowe informacje na stronie internetowej studium: ej.itc.pw.edu.pl

Jedyne regularne studium podyplomowe z dziedziny energetyki jądrowej w Polsce!

Zapraszamy na VI wydanie Studium w roku akad. 2018/19

Jedyne studium podyplomowe z ćwiczeniami na reaktorze MARIA! W ramach każdego wydania wybitni specjaliści z zagranicy!

Najbardziej pełny i spójny program: 190 godzin wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych!

Termin: październik 2018 – czerwiec 2019.

Formuła: 12 zjazdów (średnio raz na 3 tygodnie) po 16 godzin (piątek 4 + sobota 8 + niedziela 4).

Opłata: 6.300,- zł.

Miejsce: 00-665 Warszawa, Instytut Techniki Cieplnej PW, ul Nowowiejska 21/25, sala T1 (parter)
Kierownik studium: dr inż. Nikołaj Uzunow nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl
Sekretariat: Katarzyna Langiewicz tel. 22 234 5286, fax 22 825 0565, zmiue@itc.pw.edu.pl

ej.itc.pw.edu.pl