IHE / IHE News / Archived news / Największa w Polsce konferencja na temat energetyki jądrowej

Największa w Polsce konferencja na temat energetyki jądrowej

Największa w Polsce konferencja na temat energetyki jądrowej

3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej (3rd International Nuclear Energy Congress) odbędzie się 24 września w hotelu Novotel przy ul. 1 Sierpnia w Warszawie.

Informacje o Kongresie na stronie: http://inec2014.pl/