IHE / IT / Oprogramowanie dostępne w ITC

Oprogramowanie dostępne w ITC

AVL, GateCycle, Ebsilon, Hysys, CREO, Mathcad

EBSILON

Zaawansowane narzędzie do planowania, modelowania i modernizacji bloku i obiegu wodno-parowego

Rodzina EBSILON®Professional, na którą składa się program główny i dodatkowe opcjonalne moduły to najbardziej zaawansowane i najdokładniejsze komercyjne narzędzie do obliczeń i modelowania w energetyce. Jego dokładność potwierdza wielokrotne zastosowanie jako jądra obliczeń zaawansowanych automatycznych narzędzi dla energetyki.

https://www.ebsilon.com/en/

Dystrybucją w Polsce zajmuje się firma Flextek: https://flextek.pl/energetyka/ebsilon-professional-modelowanie-i-optymalizacja-blokow/

Aspen HYSYS

Aspen HYSYS (lub po prostu HYSYS) to symulator procesów chemicznych, obecnie rozwijany przez AspenTech, służący do matematycznego modelowania procesów chemicznych, od operacji jednostkowych po pełne zakłady chemiczne i rafinerie. HYSYS jest w stanie wykonać wiele podstawowych obliczeń inżynierii chemicznej, w tym obliczenia dotyczące bilansu masy, bilansu energii, równowagi para-ciecz, wymiany ciepła, wymiany masy, kinetyki chemicznej, frakcjonowania i spadku ciśnienia. HYSYS jest szeroko stosowany w przemyśle i środowisku akademickim do symulacji stanu ustalonego i dynamicznego, projektowania procesów, modelowania wydajności i optymalizacji

https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys

GateCycle

GateCycle to zaawansowane oprogramowanie do modelowania i testowania wszystkich rodzajów elektrowni cieplnych i systemów energetycznych. Umiejętności i wiedza w zakresie elektrowni stanowią fundament rozwoju profesjonalnej energetyki. Oprogramowanie GateCycle daje unikalną możliwość zapoznania się z zaawansowaną technologią, na której opiera się działalność wielu przedsiębiorstw w branży energetycznej.

Plik instalacyjny dostępny jedynie dla studentów i pracowników MEiL

AVL Advanced Simulation Technologies Software

At the Faculty of Power and Aeronautical Engineering AVL AST software is used by students as a part of the lecture/laboratory „Numerical modeling of combustion in engines” as well as for intermediate projects, bachelors’ theses and masters’ theses. http://www.avl.com/