IHE / IHE News / W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół

W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł w wieku 93 lat prof. dr inż. Wiesław Gogół, pracownik Wydziału, wieloletni wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, wychowawca wielu pokoleń naukowców i inżynierów.

Dyrekcja i Koledzy z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

nekrolog Wiesław Gogół