IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rajewski Adam / Zaliczenie z przedmiotu Źródła i Przetwarzanie Energii (studia zaoczne)

Zaliczenie z przedmiotu Źródła i Przetwarzanie Energii (studia zaoczne)

Termin zaliczenia dla studentów z semestru letniego r.ak. 2013/2014

Osoby z niezaliczonym przedmiotem (niezaliczona praca domowa lub test) zapraszam do zaliczenia drogą egzaminu ustnego na poniedziałek 8 grudnia o godz. 18. W razie braku możliwości przybycia proszę o informację na adres adam.rajewski@itc.pw.edu.pl z tematem "[ŹiPE-Z]".