IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Banaszek Jerzy

Jerzy Banaszek

prof. dr hab. inż. - Zakład Termodynamiki pokój 103, e-mail: Jerzy.Banaszek@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 34, 825 69 65

 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 • Członek Senatu Politechniki Warszawskiej 
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia w Politechnice Warszawskiej
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
 • Członek Komitetu Sterującego Projektu Innowacyjna Gospodarka „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej TERMET”.

 

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • Członek Sekcji Termodynamiki KTS PAN
 • Członek Editorial Board czasopisma Journal of Power Technologies
 • Członek Zespołu Doradzczego Prezesa PAN ds. Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

Wieloskalowe modelowanie i symulacja komputerowa złożonych procesów ruchu płynu, wymiany ciepła i masy oraz ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich:

 • rozwijanie nowych modeli symulacyjnych i ich efektywnych algorytmów obliczeniowych w opisie dyfuzyjnej, konwekcyjnej i radiacyjnej wymiany ciepła
 • zastosowania modeli w układach wysokotemperaturowych, w obliczeniach magazynów energii i systemów odnawialnych źródeł eneregii
 • zastosowania wieloskalowych modeli w analizie wymiany ciepła i masy w materiałach porowatych oraz w procesach krystalizacji stopów wieloskładnikowych
 • analiza błędów modeli symulacyjnych i wiarygodności obliczeń numerycznych.

 

Dydaktyka:

 • Wykład i ćwiczenia z Termodynamiki III (studia inżynierskie)
 • Wykład i ćwiczenia z Transportu Energii (studia magisterskie)
 • Wykład i ćwiczenia w języku angielskim z Energy Transfer (studia magisterskie)
 • Wykład z Metod Numerycznych w Wymianie Ciepła (studia magisterskie)
 • Wykład w języku angielskim z Numerical Methods in Heat Transfer  (studia magisterskie)
 • Współautorski (nowy) wykład z  Zaawansowanych Zagadnień Termodynamiki
 • Współautorskie (nowe) wykłady na studiach doktoranckich (po polsku i angielsku)
  z przedmiotów: Współczesne metody modelowania złożonych procesów wymiany ciepła oraz Zaawansowane modele i metody współczesnej termodynamiki
 • Wykłady z Wybranych Zagadnień Termodynamiki na studiach podyplomowych.
 • Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 1. Modelowanie wymiany ciepła i masy w procesach cieplnych i urządzeniach
 2. Rozwijanie efektywnych metod i algorytmów numerycznej analizy procesów cieplno-przepływowych

 

Ważniejsze publikacje:  

Monografie i rozdziały w książkach:

 1. Banaszek J. and Staniszewski B., A Conservative Finite Element Method for Convective-Diffusion Problems. Chapter in: Integral Methods in Science and Engineering, ed. by Hagi-Sheikh, Hemisphere Publishing Corporation, N.Y., 1985.
 2. Banaszek J., Comparison of Control-Volume and Weighted Residual FEMs for Transient Convection- Diffusion Problems. Chapter in Advanced Computational Methods in Heat Transfer I, ed. by L.C. Wrobel, et al., Computational Mechanics Publications, Springer-Verlag, 1990.
 3. Banaszek J., Splitting-up Technique in Control-Volume Based FEM for Incompressible Fluid Flow and Heat Transfer Problems. Chapter in Advanced Computational Methods in Heat Transfer II, ed. by L.C. Wrobel et al., Computational Mechanics Publications, Elsevier Applied Science, London, 1992.
 4. Banaszek J., Rebow M. and Kowalewski A.T., Fixed Grid Finite Element Analysis of Solidification, chapter in Advances in Computational Heat Transfer. Eds. G. Vahl Davis and E. Leonardi, Begell House Inc., New York, 1998.
 5. Banaszek J., Kowalewski T.A., Furmański P., Rebow M., Cybulski A., Wiśniewski T.S., Konwekcja naturalna z przemianą fazową w układach jednoskładnikowych i binarnych. Prace IPPT PAN nr 3/2000, str. 1- 131, 2000.
 6. Wiśniewski T.S., Furmański P., Banaszek J.: Theoretical and experimental study of heat transfer during sliding of solids. Advances in Heat Transfer Engineering, Begell House Inc., NY, pp.283-290, 2003.
 7. Banaszek J., Furmanski P. and Rebow M., “Modelling of Transport Phenomena in Cooled and Solidifying Single Component and Binary Media”, ISBN 83-7207-585-9, pp.1-276, 2005.
 8. Furmański P, Wiśniewski T.S., Banaszek J. Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary. Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 83-901411-2-4, pp.1-256, 2006.
 9. Furmański P, Wiśniewski T.S., Banaszek J, Thermal Contact Resistance and Other Thermal Phenomena at Solid-solid Interface, Institute of Heat Engineering WUT, ISBN978-83-901411-3-8, pp.1-336, 2008.
 10. Banaszek J., Finite Element Method in Heat Transfer, Chapter 4 in Numerical Methods in Heat Transfer, pp. 75-115, International studies in Science and Engineering, Clausthal-Zellerfeld, Germany, ISBN 978-3-86948-049-7, 2009.
 11. Banaszek J. and Seredyński M. Phase Change Heat Transfer Problems, Chapter in Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. by R. Hetnarski, Springer Science & Business  Media, DOI 10.1007/978-94-007-2739-7, Dordrecht 2013.

Wybrane artykuły zapraszane wykłady konferencyjne

 1. Banaszek J., A Conservative Finite Element Method for Heat Conduction Problems. Int. J. Num. Meth.Eng., vol.20, (1984), pp. 2033-2050.
 2. Banaszek J., Comparison of Control-Volume and Galerkin Based FEM for Diffusion Type Problems. Numerical Heat Transfer Part B - Fundamentals, vol.16, (1990),no.1.
 3. Banaszek J., Fourier Mode Analysis in Error Estimation for Finite Element Solution of Convection Problems. Archive of Thermodynamics, vol.12, (1992), no 1-4.
 4. Banaszek J., A Conservative Property in Finite-Element Approximation of Convective- Diffusive Transport Phenomena. Archive of Thermodynamics, vol.14, (1993), no.1-4.
 5. Banaszek J., Fourier Mode Analysis in Error Estimation for FE Solution to Convection-Diffusion Transport Phenomena. Archive of Thermodynamics, vol.14, (1994), no.1-4.
 6. Banaszek J., On an Improvement of Computational Efficiency in FEM Calculations for Incompressible Fluid Flow and Heat Transfer Problems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol.2, (1995), pp.87-104.
 7. Wiśniewski T.S., Banaszek J., Furmański P. and Rebow M., Influence of Boundary Conditions on Temperature Distribution in Valve Seat of IC Engine by FEM Analysis, Journal of KONES, Vol.2, (1995), No. 1, pp.463-468.
 8. Furmański P., Banaszek J. and Wiśniewski T.S. Radiation Heat Transfer in a Combustion Chamber of Diesel Engine with Partially Transparent Burnt Gas Zone, SAE Paper 980504, 1998.
 9. Banaszek J., Domański R., Rebow M. and El-Sagier F., Numerical Simulation of Conjugate Heat Transfer and Solid-Liquid Phase Transition in a Spiral Thermal Energy Storage Unit. ASME PVP-Vol. 377-1, Computational Technologies for Fluid/Thermal/ Chemical Systems with Industrial Applications, pp.33-40, 1998.
 10. Banaszek J., Kowalewski T., A., Rebow M. and Błogowska K., Analysis of Validation of the Semi-Implicit FEM Algorithm for Natural Convection and Freezing of Water. ASME PVP-Vol. 377-1, Computational Technologies for Fluid/Thermal/ Chemical Systems with Industrial Applications, pp.119-126, 1998.
 11. Furmański P., Banaszek J. and Wiśniewski T.S., Numerical Analysis of Radiative Heat Flux on Walls of the Combustion Chamber in a Diesel Engine, International Journal of Computational Fluid Dynamics, vol.11, (1999), pp.325-339.
 12. Banaszek J., Domański R., Rebow M. and El-Sagier F. ,Experimental Study of Solid-Liquid Phase Change in a Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering vol.19, (1999), pp.1253-1277.
 13. Banaszek J., Jaluria Y., Kowalewski T.A., and Rebow M.; Semi-implicit FEM Analysis of Natural Convection in Freezing Water. Num. Heat Transfe,r Part A, vol.36, (1999), pp.449-472.
 14. Banaszek J., Projection FEM for Liquid-Solid Phase Change Controlled by Convection and Conduction. Invited lecture. Proceedings of The Second International Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase Systems. Scientific Papers of Kielce University of Technology Mechanics, vol.67, pp.23-34, 1999.
 15. Banaszek J., Domański R., Rebow, M. and El-Sagier F., Numerical Analysis of the Paraffin Wax-Air Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, vol.20, (2000), pp.323-354.
 16. Banaszek J. and Furmański P., FEM Analysis of Binary Dilute System Solidification Using the Anisotropic Porous Medium Model of a Mushy Zone. Computer Assisted Mech. and Eng. Sciences, vol.7, (2000), pp.343-362.
 17. Furmański P. and Banaszek J., Finite element analysis of concurrent radiation and conduction in participating media, J. of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, Vol.84, (2004), No.4, pp. 563-573.
 18. Banaszek J. Browne D.,J., Rebow M., Proczek M, Front tracking technique on a fixed grid in modeling of binary mixture solidification with natural convection, XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM04, Warsaw, Poland, 2004, Paper FM21_11364.
 19. Banaszek J. and Browne D.J., Modelling columnar dendritic growth into an undercooled metallic melt in the presence of convection, Materials Transactions, vol.46, (2005), no.06,
 20. Mc Fadden S, Browne D.J, and Banaszek J., Prediction of the Formation of an Equiaxed Zone ahead of a Columnar Front and the Location of the Columnar to Equiaxed Transition in Binary Alloy Castings: Indirect and Direct Methods, Materials Science Forum, vol.508, (2006), pp.325-330.
 21. Furmański P. and Banaszek J., Modelling of the mushy zone permeability for solidification of binary alloys, Materials Science Forum, vol. 508, (2006), pp. 411-418.
 22. Banaszek J., Mc Fadden S., Browne D.J., Sturz L. and Zimmermann G., Natural convection and CET prediction in a front tracking model of alloy solidification,  Metallurgical and Materials Transactions A, (2007), vol. 38A, pp.1476-1484.
 23. Furmański P. and Banaszek J., Analysis of a macroscopic momentum equation in the columnar mushy zone,  International Journal of Numerical Methods in Heat and Fluid Flow, vol. 18, (2008), No. ¾, pp.533-544.
 24. Banaszek, J. and Furmanski, P, Computer Simulation of Multi-Scale Transport Processes In Binary Mixture Solidification. Invited lecture. Proceedings of Fifth Int. Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Bialystok, Poland, pp. 31-50, 2008.
 25. Seredyński M. and Banaszek J., Front Tracking Based Macroscopic Calculations of Columnar and Equiaxed Solidification of a Binary Alloy, Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer, vol.132, (2010), pp.102301-1 - 102301-10.
 26. Banaszek J. and Seredyński M., The accuracy of a solid packing fraction model in recognizing zones of different dendritic structures, Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 55, (2012), pp. 4334–4339.
 27. Banaszek J. and Seredyński M. Front tracking approach to modeling binary alloy solidification – accuracy verification and the role of dendrite growth kinetics. Accepted for publication in International Journal for Heat and Mass Transfer in 2013.

  

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

-        „Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego”. Grant MNiSzW nr 3 T10B 018 29, zakończony w 2008 roku – kierownik projektu.

-        „Badanie termicznego oporu kontaktowegow nieruchomych i ruchomych połączeniach maszyn”. Grant MNiSZW, nr N512 003 31/0317, zakończony w 2009 roku - główny wykonawca.

-        „Zastosowanie materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do chłodzenia mocno obciążonych cieplnie układów elektronicznych”. Grant MNiSzW, nr 3T10B 07426, zakończony w 2009 roku – wykonawca.

-        „Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego”.Grant badawczy MNiSzW, nr N N512 459936, zakończony w 2012 roku – wykonawca.

-        „Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali.”Grant badawczy MNiSzW, nr 4578/B/T02/2011/40, 2012-2014 – kierownik projektu.

VI Program Ramowy UE ESPOSA – „Zaawansowane systemy i napędy małych samolotów.”  - wykonawca.

  

Działalność organizacyjna:

Wieloletni wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW

Prodziekan ds Ogólnych Wydzialu MEiL PW w latach 2008-2011

Członek Senackiej Komisji ds Współpracy Międzynarodowej w Politechnice Warszawskiej w latach 2008-2012.

Dziekan Wydziału MEiL PW od 2008 roku.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds Kszatłcenia w Politechnice Warszawskiej od 2012 roku.

  

Nagrody i inne wyróżnienia:

 1. Stypendysta      Fulbrighta – Senior Fulbrigt Fellowship, Rutgers University New Jersey,      USA, 1998.
 2. Research Fellow and Visiting Professor, University College Dublin, 2001-2003, 2003-2005, member of ESA CETSOL GROUP (European Space Agency Columnar-to-Equiaxed-Transition in Solidification Group).
 3. Złoty Krzyż Zasługi.
 4. Nagroda IV Wydziału Nauk Technicznych PAN im. Bogdana Stefanowskiego za osiągnięcia naukowe.
 5. 12 nagród indywidualnych i zespołowych Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe.
 6. 5 nagród Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne.

  

 

Materiały dydaktyczne na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl