IHE / IHE News / Job offers / Archiwum / Specjalista ds. ochrony środowiska/ Environmental protection specialist

Specjalista ds. ochrony środowiska/ Environmental protection specialist

Referencja stanowiska pracy: DW-00038

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. ochrony środowiska/ Environmental protection specialis

Miejsce pracy: Ec Żerań, Warszawa ul. Modlińska 15

Vattenfall jest jednym z największych i najnowocześniejszych koncernów energetycznych w Europie.

Vattenfall Heat Poland jest największym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Ec Żerań, Warszawa ul. Modlińska 15

Zakres odpowiedzialności:

 • Bieżąca analiza spełniania wymagań środowiskowych przez Zakłady Vattenfall Heat Poland
 • Analizowanie i ocenianie skutków zmian prawa ochrony środowiska
 • Identyfikacja bieżących i przyszłych potrzeb inwestycyjnych w obszarze ekologii
 • Prowadzenie projektów, pomiarów i badań środowiskowych na potrzeby bieżącej eksploatacji, jak i planowanych inwestycji
 • Opiniowanie propozycji rozwiązań technicznych w projektach rozwojowych
 • Przygotowywanie dokumentacji i wniosków do szeroko rozumianych pozwoleń środowiskowych
 • Prowadzenie ustaleń i negocjacje warunków z Urzędami wydającymi pozwolenia
 • Oceny efektów ekologicznych inwestycji i modernizacji
 • Raportowanie i statystyka środowiskowa
 • Analizy porównawcze sektora wytwarzania energii w obszarze ochrony środowiska
 • Korzystanie i wymienianie doświadczeń w ramach Grupy Vattenfall

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne)
 • Oczekiwane 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom min. B2)
 • Doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych, ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość Prawa Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeń wykonawczych w zakresie niezbędnym do poprawnego planowania wymaganych rozwiązań technicznych
 • Znajomość technologii i trendów rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska w obszarze energetyki
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • Dodatkowym atutem będzie: znajomość trendów legislacji unijnej w zakresie ochrony środowiska, umiejętność zarządzania projektami, umiejętność posługiwania się MS Excel do analiz ekonomicznych, zdolności analityczne, umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz spotkań

Nabór przebiegać będzie na zasadzie konkursu wg kryteriów i procedur jednolitych dla wszystkich zainteresowanych .

 

Aplikacje (CV + klasyczny list motywacyjny) należy składać drogą mailową lub pocztą do dnia 25 czerwca 2011r na adres

 

Vattenfall Heat Poland S.A.

 

Departament Personalny

 

03-216 Warszawa,

 

ul. Modlińska 15

 

Z dopiskiem Aplikacja na stanowisko Specjalisty Ochrony Środowiska