IHE / IHE News / Archived news / Wyniki rekrutacji 2016

Wyniki rekrutacji 2016

Wydział MEiL na czele rankingu, cztery kierunki w pierwszej ósemce

rekrutacja meil 2016r