IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach b...

Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów zaangażowanych do realizacji zadań w projektach b...

Narodowe Centrum Nauki
25/03/2019 11:42 am
02/04/2019 2:18 pm