IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Seredyński Mirosław

Mirosław Seredyński

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 203, e-mail: Miroslaw.Seredynski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 51

 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Adiunkt w Zakładzie Termodynamiki

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp.

 • Członek zespołu edytorskiego Journal of Power Technologies – Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Modelowanie numeryczne mikroskalowych procesów wymiany ciepła i masy towarzyszących krzepnięciu stopów.
 • Wieloskalowe modelowanie numeryczne krystalizacji stopów.
 • Zagadnienia związane z magazynowaniem energii w układach wykorzystujących materiały zmiennofazowe.
 • Modelowanie numeryczne procesów cieplno – przepływowych w urządzeniach przemysłowych.
 • Zagadnienia związane z wyznaczaniem efektywnej przewodności ciepła w materiałach kompozytowych.
 • Zagadnienia chłodzenia silników lotniczych

 

Dydaktyka:

 • Wymiana ciepła I
 • Zaawansowana wymiana ciepła
 • Informatyka I
 • Thermodynamics I
 • Termodynamika III
 • Transport energii
 • Energy Transport
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła
 • Numerical Methods in Heat Transfer

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Modelowanie numeryczne procesów cieplno – przepływowych w urządzeniach przemysłowych.
 • Modelowanie numeryczne mikroskalowych procesów wymiany ciepła i masy (np. towarzyszących krzepnięciu stopów).
 • Wieloskalowe modelowanie numeryczne krystalizacji stopów.
 • Zastosowanie technik zrównoleglenia kodów numerycznych na stacjach wieloprocesorowych (MPI, OpenMP) i kartach graficznych (CUDA).
 • Metody wyznaczania zastępczej przewodności cieplnej materiałów kompozytowych.
 • Zagadnienia chłodzenia silników lotniczych.
 • Zagadnienia chłodzenia urządzeń elektronicznych.
 • Modelowanie przepływów dwufazowych w warunkach zmiany fazy (FLUENT)

Ważniejsze publikacje:

 1. J. Banaszek, M. Seredyński, The accuracy of a solid packing fraction model in recognizing zones of different dendritic structures, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 55 (15-16) , pp. 4334-4339, 2012.
 2. M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking approach to modeling binary alloy solidification, ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, 4-6 September 2012, Gliwice-Wrocław, Poland.
 3. M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking based macroscopic modeling of equiaxed and columnar zones in a binary alloy solidification, Journal of Power Technologies, vol. 91, no. 2, pp. 77 - 81, 2011.
 4. M. Seredyński, J. Banaszek, Front Tracking Based Numerical Investigation of Relations Between Columnar Dendrites Permeability and Macrosegregation Evolution, Americal Institute of Physics publications: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics,  19-25.09.2011, Halkidiki, Grecja. (artykuł opublikowany na stronach Americal Institute of Physics, http://proceedings.aip.org)
 5. M. Seredyński, J. Banaszek, Front Tracking Based Macroscopic Calculations of Columnar and Equiaxed Solidification of a Binary Alloy, Journal of Heat Transfer, vol.132, pp.102301-1 - 102301-10, 2010.
 6. M.J. Roo-Ons, S.V. Shynu, M. Seredyński, M.J. Ammann, S.J. McCormack, B. Norton, Solar energy influence of solar heating on the performance of integrated solar cell microstrip patch antennas, vol.84, pp.1619-1627, 2010.
 7. M. Seredyński, P. Łapka, M. Jaworski, R. Domański, Numeryczna ocean geometrii układów chłodzenia procesorów zawierających materiał zmieniający fazę, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 06-09.09.2010, Międzyzdroje, Polska, pp. 499-506, ISBN 978-7663-036-6.
 8. M. Seredyński, J. Banaszek, Analiza porównawcza mikro-makroskopowych modeli procesu krystalizacji stopu podwójnego: hybrydowego I opartego na technice śledzenia frontu, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 06-09.09.2010, Międzyzdroje, Polska, pp.489-498, ISBN 978-7663-036-6.
 9. M. Seredyński, J. Banaszek, Front tracking based macroscopic modelling of columnar and equiaxed zones in a binary alloy solidification, International Conference EUROTHERM-84, 05.2009, Namur-Belgia.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • N N512 457840 „Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali”, Politechnika Warszawska, 2011-2014.
 • N N512 459936, „Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego”, Politechnika Warszawska, 2009-2012.
 • NR02 000406, „Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy”, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 2009-2012.
 • N N512 361634, „Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego”, projekt badawczy promotorski, Politechnika Warszawska, 2008-2009
 • 3 T10B 018 29, „Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego”, Politechnika Warszawska, 2005-2008.
 • EU PF 7, AAT.2011.4.4-4, „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA”, Politechnika Warszawska, 2011-2015.
 • POIG.01.01.02-00-097/09, „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej”, TERMET, 2010-2013, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2.
 • COST Action TU0802, „Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings”, NeCoEPCM, 2009-2013

 

Działalność organizacyjna:

 • Prowadzenie analizy obciążeń dydaktycznych dla Zakładu Termodynamiki
 • Udział w komitecie organizacyjnym konferencji „SolPol2008” 22-26.09.2008.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej 2010 r.
 • Indywidualna nagroda Rektora PW II stopnia 2010 r.
 • Dwuletnie stypendium, w "konkursie dla młodych doktorów PW", przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w konkursie nr: CAS/17/POKL

 

Materiały dydaktyczne (dostępne po zalogowaniu się)