IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych

Warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki
08/05/2014 10:55 am
16/05/2014 11:17 am