IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Niewiński Grzegorz

Grzegorz Maciej Niewiński

Dydaktyka

nr  przedmiotu Nazwa przedmiotu
ML.ANS673 Nuclear Fuels and Fuel Cycles
ML.ANS676 NPP Operation and Maintenance
ML.NW109.A Ochrona środowiska
ML.NS721.A Zintegrowane laboratorium energetyki I
ML.NS722.A Zintegrowane Laboratorium Energetyki II
ML.ANS524.A Power Engineering Machines and Systems I (lab)
ML.ANS525.A Power Engineering Machines and systems II (Lab)
ML.ZNS10A Technologie energetyczne
ML.ZNS577 Turbiny cieplne
ML.ZNW109 Ochrona środowiska
ML.ZNS524.A Laboratorium maszyn i urządzeń energetycznych I

link do folderu Materiały dydaktyczne (wymagane logowanie)

Zajęcia prowadzone na studiach zaocznych

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • modelowanie urządzeń energetycznych z wykorzystaniem narzędzi CFD (turbiny, elektrofiltry itp.)
 • modelowanie matematyczne i analiza parametrów wybranych instalacji energetycznych z wykorzystaniem programu GetCycle
 • modelowanie instalacji oczyszczania spalin z wykorzystaniem pakietu Aspen
 • badanie efektywności energetycznej
 • optymalizacja pracy wybranych układów energetycznych
 • analizy bezpieczeństwa instalacji jądrowych
 • cykl paliwowy
 • gospodarka wypalonym paliwem

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • ochrona środowiska
 • modelowanie instalacji energetycznych
 • bezpieczeństwo jądrowe

Wybrane publikacje

 
 1. Niewiński Grzegorz, Stępień Michał: Energetyka jądrowa. Bezpieczna technologia czy zagrożenie dla ludzkości?, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 57, nr 1, 2019, ss. 288-303,
 2. Anglart Henryk, Niewiński Grzegorz, Haipeng Li: Mechanistic modelling of dryout and Post-Dryout Heat Transfer, w: Energy, 2018, ss. 1-21,
 3. Stępień Michał, Gurgacz Sebastian, Niewiński Grzegorz: Tor a bezpieczeństwo jądrowe. Reaktory torowe, w: Rynek Energii, vol. 137, nr 4, 2018, ss. 79-84
 4. Darnowski Piotr, Ignaczak Patryk, Obrębski Paweł [i in.] : SIMULATIONS OF THE AP1000-BASED REACTOR CORE WITH SERPENT COMPUTER CODE, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. LXV, nr 3, 2018, ss. 1-31
 5. Niewiński Grzegorz, Rajewski Adam: Ekonomiczne uwarunkowania pracy elektrowni szczytowej na paliwa gazowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 54, nr 2, 2018, ss. 403-424,
 6. Darnowski Piotr, Niewiński Grzegorz, Pawluczyk Michał [i in.] : Analysis of effects of formation of non-condensable gases and water vapor during a severe accident in a boiling water nuclear reactor Analiza skutków powstawania niekondensujących gazów i pary wodnej podczas ciężkiej awarii wrzącego reaktora jądrowego, w: Przemysł Chemiczny, vol. 1, nr 3, 2017, ss. 51-54,
 7. Grodzki Marcin, Darnowski Piotr, Niewiński Grzegorz: Monte Carlo Analysis of the Battery-Type High Temperature Gas Cooled Reactor, w: Archives of Thermodynamics, vol. 4, nr 38, 2017, ss. 209-227,
 8. Kaszko Aleksej, Niewiński Grzegorz, Stępień Michał: Analiza niezawodności systemu grawitacyjnego chłodzenia reaktora typu ESBWR, w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, vol. 22, nr 3, 2017, ss. 1-10
 9. Niewiński Grzegorz, Stępień Michał, Góral Karol: Analysis of AP1000 radioactive material release accident with Melcor Accident Consequence Code System (MACCS), w: Journal of Power Technologies, vol. 97, nr 5, 2017, ss. 446-454
 10. Niewiński Grzegorz, Badyda Krzysztof, Kopałka Jakub: Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, vol. 50, nr 2, 2017, ss. 209-231,
 11. Stępień Michał, Niewiński Grzegorz, Kaszko Aleksej: Systemy bezpieczeństwa w reaktorach generacji III i III+, w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, vol. 223, nr 3, 2017, ss. 1-12
 12. Rajewski Adam, Niewiński Grzegorz: Reciprocating engines as a source of flexibility in a power system, w: Rynek Energii, nr 5, 2017, ss. 80-86
 13. Badyda Krzysztof, Niewiński Grzegorz, Patrycy Andrzej [i in.] : Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródłeł spalania, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, vol. 2, nr 46, 2016, ss. 315-333
 14. Badyda Krzysztof, Niewiński Grzegorz: Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektywy IED, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, vol. 1/2015, nr 41, 2015, ss. 475-492

Projekty badawcze

 • The NARSIS Project Horizon 2020 (H2020) - NEW APPROACH TO REACTOR SAFETY IMPROVMENTS – 2017-2021
 • Członek zespołu program “Bloki 200+” – 2018-2019, NCBR
 • Kierownik projektu - Wykonanie opracowania dotyczącego zachowania substancji promieniotwórczych w reaktorze jądrowym podczas awarii, 2016, PAA
 • Kierownik projektu - Przeprowadzenie szczegółowej oceny przebiegu awarii rozerwania głównego rurociągu parowego bloku elektrowni jądrowej z reaktorem EPR, 2016, PAA
 • Kierownik projektu - Analiza obliczeniowa najlepszego oszacowania eksperymentu FPT-1 instalacji eksperymentalne] PHEBUS z wykorzystaniem kodu obliczeniowego MELCOR, a także sporządzenie raportu pod tytułem „Metodologia oceny obudowy bezpieczeństwa z punktu widzenia
 • zachowania produktów rozszczepienia na podstawie wybranych danych eksperymentalnych” opisującego przebieg wykonanych prac.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • Opinia ws. dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji rozdzielni głównych 0,4 kV obiektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku – 2018 - kierownik zadania, praca na zlecenie PAA
 • Opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny skutków awarii i koniecznych działań naprawczych po awarii turbiny gazowej na bloku gazowo-parowym w CCGT we Włocławku, 2019, członek zespołu, praca na zlecenie PKN ORLEN SA
 • Ekspertyza obejmująca ocenę poprawności projektu izolacji termicznej elektrofiltrów zbudowanych w Zakładzie Elektrociepłowni wraz z oceną poprawności przeprowadzonego montażu, 2019 - kierownik zadania, praca na zlecenie PKN ORLEN SA
 • Autor i współautor wstępnych oraz powykonawczych kilkunastu audytów efektywności energetycznej w grupie PKN ORLEN SA – 2015-2019
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstw Grupy PKN ORLEN SA – 2017, członek zespołu
 • Analiza stanu technicznego Turbozespołów Elektrociepłowni Płock PKN ORLEN S.A. (etap I i II) 2015-2016, - członek zespołu, praca na zlecenie PKN ORLEN S.A.
 • Wpływ nowego BREFU LCP i zawartych w nim konkluzji BAT na sektor wytwarzania, 2014-2015 - członek zespołu, praca na zamówienie Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Działalność organizacyjna

 • Kierowanie Studium Podyplomowym „Turbiny Gazowe”
 • Kierownik studium Energetyki Cieplnej ze strony PW zorganizowanych wspólnie z Centrum Edukacji grupy Orlen w Płocku, 2016
 • Organizator i kierownik szkoleń technicznych dla pracowników PGNiG Termika w zakresie Bloków Gazowo Parowych i eksploatacji pomp i wentylatorów
 • Członek zespołu OPTYMEiL
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-1 w ITC PW od 2013 r.
 • Osoba odpowiedzialna za współpracę z Firmą Framatome w sprawie organizacji i przeprowadzenia wykładów oraz staży dyplomowych dla studentów wydziału MEiL (NPE i PE)
 • Osoba odpowiedzialna za współpracę z Firmą EDF w sprawie organizacji i przeprowadzenia wykładów dla studentów wydziału MEiL (NPE i PE)
 • Przedstawiciel Polski (z ramienia PAA) w projekcie mającym na celu stworzenia sieci edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (European Regional Nuclear Safety and Security Education Network)  
 • Członek Komisji Wyborczej na Wydziale MEiL - 2016-2020
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji PBEC 2013-2017
 • Pełnomocnik dziekana ds. organizacji dni otwartych PW na wydziale MEiL PW od 2013 do chwili obecnej
 • Opiekun studentów w trakcie studenckich wyjazdów naukowych w latach 2012, 2013, 2014, 2017, 2019

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • członek stowarzyszenia SEREN Polska

Nagrody i inne wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego  

 • nagroda III stopnia w kategorii prace magisterskie za pracę mgr inż. Piotra Walczaka pt. „Acquistion system development for the need of Maestro SL experimental program performed in MINERVE Zero Power Reactor” - 2016
 • nagroda I stopnia w kategorii prace magisterskie za pracę mgr inż. Michała Gatkowskiego pt. „Development of a measurement and recinstruction system for determining the phase distribution in a two-phase flow vertical tube using Electrical Impedance” - 2014
 • wyróżnienie w kategorii prace magisterskie za pracę mgr inż. Karola Górala pt. „Analysis of AP1000 radioactive material release accident with Melcor Accident Consequence Code System (MACCS)” - 2017

Nagrody JM Rektora PW

 • I stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2008 za wdrożenia przemysłowe na rzecz Vattenfall Heat Poland.
 • II stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2008 za badania prowadzone w ramach Projektu Zamawianego DIADYN
 • III stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana w 2008 roku za prace badawcze prowadzone w zakresie modelowania matematycznego i pracę doktorską

Plan zajęć

Semestr zimowy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
8:15 - 9:00   ZLE I (lab) / PEMS II (lab)         Ochrona Środowiska/A2
Technologie Energetyczne/A2
9:15 - 10:00          
10:15 - 11:00   Zebranie Zakładu     Maszyny i Urządzenia Energetyczne
11:15 - 12:00        
12:15 - 13:00   Ochrona środowiska/T1 konsultacje   Turbiny Cieplne  
13:15 - 14:00      
14:15 - 15:00       Nuclear Fuels and Fuel Cycle/T410A   konsultacje  
15:15 - 16:00            
16:15 - 17:00 Ochrona Środowiska/T1            
17:15 - 18:00            

 

Semestr letni

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
8:15 - 9:00   ZLE II (lab) / PEMS I (lab)          
9:15 - 10:00            
10:15 - 11:00            
11:15 - 12:00            
12:15 - 13:00   NPP Operation and Maintenance   konsultacje      
13:15 - 14:00          
14:15 - 15:00              
15:15 - 16:00              
16:15 - 17:00              
17:15 - 18:00