IHE / IHE News / Archived news / 20.04.2010 godziny dziekańskie 8:00-16:00

20.04.2010 godziny dziekańskie 8:00-16:00

W dniu 20.04.2010 zostają ogłoszone od 8:00-16:00 godziny dziekańskie.

Jednocześnie informujemy studentów i pracowników chcących wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych Pani Justyny Moniuszko o tym, że zostaną podstawione autokary o godz. 5:30 rano pod Gmachem Głównym.
Studenci proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w uroczystościach pogrzebowych w Samorządzie Studentów MEiL lub na maile wrs.mel@gmail.com najpóźniej do poniedziałku 19.04.2010 do godz. 11:00.
Pracownicy chcący wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Dziekanacie.
Informacje te pozwolą na podstawienie odpowiedniej liczby autokarów.