IHE / IHE News / Archived news / Wykład Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych

Wykład Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych

W ramach przedmiotu ML.NS671 Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych,

prowadzonego przez prof. Henryka Anglarta

zajęcia odbędą się wg rozkładu:

20.V – 8h15-12h00;

21.V – 10h15-14h00;

22.V – 8h15-12h00;

23.V – 8h15 – 12h00;

24.V – 10h15 – 14h00;

27.V – 8h15 – 12h00;

28.V – 10h15-12h00;

29.V – 8h15 – 12h00.

Wszystkie zajęcia odbędą się w sali 410A Instytutu Techniki Cieplnej PW.