IHE / Projects

Projects

GENFUEL

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS, Marie-Curie Action Project, Industry-Academia Partnership Pathways, 7FP, 2014-2018

Genfuel Project encompasses the design of road transport fuels, mid-level ethanol blends, safe handling of fuels, deflagration, water foot printing, chemical kinetics, pre-ignition, knock, life cycle analysis.

SCR

Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7

Cel projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla.

Beneficjent: Katcon Polska Sp. z o.o.

Konsorcjant: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN

Budżet Konsorcjanta: 2 619 572,94 PLN

Okres realizacji: 20.11.2015 – 30.09.2019

DryWall

  • Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0099/16
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów

Akronim: DryWall

Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2020

Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partner: Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K.

Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 4 152 039,50 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł), dofinansowanie 3 615 391,10 zł (w tym ITC PW 1 927 867,50 zł)

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Łapka

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Termodynamiki ITC PW 

INSPE

INSPE-150

Projekt INSPE miał na celu utworzenie i realizację interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Aby rozwijać wiedze o energetyce jądrowej w Polsce postanowiliśmy utworzyć studia doktoranckie, których absolwenci będą najwyższej klasy specjalistami w tym obszarze. Takie założenie jest możliwe do spełnienia głownie dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami zajmującymi się tematyką energetyki jądrowej w Polsce oraz zagranicą.

http://www.inspe.itc.pw.edu.pl/

TEWI

Project partially financed by the European Regional Development Fund
logo

SARWUT

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska realizuje projekt SARWUT, którego tematem jest  "Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii".

Projekt SARWUT jest częścią strategicznego projektu badawczego NCBiR pt.  "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

 

Termet

     

 

NEW CONSTRUCTION MATERIALS WITH INCREASED THERMAL CONDUCTIVITY