IHE / IHE News / Job offers / Platne prace dyplomowe w Instytucie Energetyki

Platne prace dyplomowe w Instytucie Energetyki

Platne prace dyplomowe w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki poszukuje chętnych do realizacji pracy magisterskiej, która będzie mogla być zlokalizowana w obszarach tematycznych jak niżej. Po wyboru zakresu zostanie wyznaczony wąski zakres, który będzie wydzielonym tematem do pracy magisterskiej.Formuła współpracy przewiduje pracę w wymiarze od 3 do 5 dni tygodniowo w IEN z harmonogramem dostosowanym do zajęć. Rozpoczęcie realizacji pracy nie wcześniej niż na początku lipca. Student otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na okres od 4 do 8 miesięcy.

1. Prace obliczeniowe i projektowe przy tworzeniu prototypu instalacji energetycznej małej mocy z ogniwami paliwowymi - aktywne uczestniczenie w procesie „od koncepcji do prototypu” w zespole z największym doświadczeniem w tej tematyce w Polsce. Do zadań studenta należeć będzie udział w tworzeniu wizualizacji oraz projektu koncepcyjnego układu, wraz z prowadzeniem obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAM/CAE (SolidWorks) oraz przygotowywanie dokumentacji wykonawczej łatwiejszych elementów.

2. Prace obliczeniowe w zakresie wykorzystania pakietu Aspen HYSYS i/lub Ansys FLUENT w zakresie obliczeń bilansów cieplnych procesów energetycznych, w tym z ogniwami paliwowymi SOFC.

3. Prace eksperymentalne w zakresie badania prototypowych ogniw paliwowych typu SOFC i elektrolizerów typu SOEC. Do zadań studenta należeć będzie udział w realizacji i analizie wyników eksperymentalnych prac badawczych prowadzonych w jednostce posiadającej największe zaplecze i doświadczenie w tej tematyce w Polsce. W ramach tematu student pozna metody eksperymentalne stosowane do badań ogniw paliwowych.

4. Prace obliczeniowe o charakterze analiz wariantowych z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej modeli symulacyjnych w programie Aspen HYSYS. W tym zakresie student będzie współpracował z twórcą modelu, z którego pomocą będzie mógł rozwinąć umiejętności wykorzystania złożonych modeli, które są walidowane z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.

O Instytucie Energetyki.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii. Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez MNiSW, NCBR, NCN oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu. Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego. Więcej informacji: https://www.ien.com.pl/strona-glowna O Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych jest nową jednostką, która powstała w strukturze Instytutu Energetyki w maju 2017 roku. Jest to dynamiczny i młody zespół tworzony przez absolwentów Wydziałów Politechniki Warszawskiej: MEiL, Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz kilku zagranicznych uczelni. Zespół realizuje prace B+R z zakresu ogniw paliwowych i elektrolizy, rozwijając technologię power-to-gas. Praca w Zakładzie stwarza możliwość udziału w krajowych i zagranicznych projektach badawczych oraz współpracy z wiodącymi firmami sektora paliwowo-energetycznego. Dodatkowo, stażysta będzie miał możliwość kontaktu z technicznym/branżowym językiem angielskim, który często wykorzystywany jest na co dzień.

Bieżące informacje o zakładzie: https://www.facebook.com/DHTEP/

Miejsce realizacji pracy zlokalizowane jest przy ul. Augustówka 36 w Warszawie (koło EC Siekierki).

Osoba do kontaktu: dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu, jakub.kupecki@ien.com.pl