IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Krawczyk Piotr

Piotr Krawczyk

dr hab. inż., prof uczelni - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 214, e-mail: Piotr.Krawczyk@pw.edu.pl tel. 22 234 52 93

Piotr.Krawczyk
Profesor uczelni w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Modelowanie numeryczne procesów  cieplno – przepływowych w urządzeniach energetycznych
 • Procesy suszenia w zastosowaniach energetycznych
 • Suszenie odpadów (osadów ściekowych)
 • Technologie ochrony środowiska w energetyce (np. SNCR)
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Analiza numeryczna parametrów wtrysku reagenta do systemu SNCR w warunkach kotła energetycznego
 • Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania paliwa alternatywnego w warunkach ciepłowni komunalnej 
 • Model numeryczny kotła energetycznego
 • Analiza techniczno – ekonomiczna nadbudowy ciepłowni komunalnej układem ko generacyjnym zasilanym biomasą
 • Model numeryczny dysz wtryskowych reagenta do systemu SNCR
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów – uwarunkowania budowy systemu

Ważniejsze publikacje

 

 • Krawczyk P., Beyene A.: "Two-dimensional fluid structure interaction of a morphed wind turbine blade" – artykuł przyjęty do publikacji w International Journal of Energy Research
 • Krawczyk P., Badyda K., “Solar dryer as part of the preparation of fuel for heat production from municipal waste, in particular sewage sludge”.
 • Krawczyk P., Badyda K., „Investigation of thermo-flow processes in a solar thin-layer wastewater sludge drying facility. Ambient conditions impact on drying rates”. Polish Journal of Environmental Studies vol.21, No. 5A 2012, 246-250
 • Krawczyk P., Badyda K., „Two - dimensional CFD modeling of the heat and mass transfer process during sewage sludge drying in a solar dryer”. Archives of thermodynamics Vol.32 (2011), No 4, 1-14
 • Krawczyk P., Badyda K.: „ Modeling of thermal and flow processes in a solar waste-water sludge dryer with supplementary heat supply from external sources”. Journal of Power Technologies 91 (1) (2011) 6–9
 • Krawczyk P., Badyda K.: „ Modelling of heat and flow processes in thin layer solar sludge dryer. Impact of using mixing baffles on the basic parameters of the dryer.”. Polish Journal of Environmental Studies vol. 20, No. 4A (2011), 185 – 188
 • Krawczyk P., Beyene A.: "Two-dimensional fluid structure interaction of a morphed wind turbine blade" Proceedings of ECOS 2011, 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia, Lipiec 4-7, 2011
 • 8. Podedworna J., Bisak A., Żubrowska-Sudoł M., Heidrich Z., Krawczyk P., Szczygieł J.: Wpływ procesu dezintegracji osadów pofermentacyjnych na zmianę ich mechanicznego odwadniania – badania wstępne, [w:] ”Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych” t.4, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2010., ISBN 978-83-7481-337-2
 • Milewski J., Miller A., Badyda K., Krawczyk P.: “The Control Strategy for High Temperature Fuel Cell Hybrid Systems” – Materiały konferencyjne “The 2010 World Congress on Electronics and Electrical Engineering (WCEEENG’10)” Luksor, Egipt, 4-8 kwiecień 2010
 • Żubrowska-Sudoł M., Podedworna J., Heinrich Z., Krawczyk P.,  Szczygieł J.: “Experimental feasibility study on application of a mechanical cavitation inducer for disintegration of wastewater sludges” Environmental Engineering III – Taylor & Francis Group, London, druk pierwszy kwartał 2010

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Wyróżniona rozprawa doktorska przez Radę Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 
 • Stypendium w ramach programu „Mazowieckie Stypendium dla Doktorantów”
 • Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie o nagrodę Elektrociepłowni Warszawskich S.A. na najlepsze prace magisterskie z zakresu energetyki obronione w latach 2002-2004. Nagroda otrzymana w 2004 roku za pracę magisterską pod tytułem „Technologie ograniczania emisji CO2 w energetyce” od Elektrociepłowni Warszawskich S.A.
 • Stypendium Fundacji „Energetyka dla Ciebie i przyszłości” – przyznawane najlepszym studentom specjalności energetycznych. Stypendium semestralne za wyniki w nauce w latach 2003 - 2004.

Projekty badawcze i naukowe

Udział w projektach badawczych

 •  „Słoneczna suszarnia osadów ściekowych”; numer projektu ROW-547-2004; Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej; praca w projekcie jako wykonawca badań.
 •  „Budowa hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji – wykorzystanie technologii kawitacyjnych”; numer projektu ROW II – 229/2007; Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechnika Warszawska; praca w projekcie jako wykonawca badań.
 •  „Technologia dezintegracji osadów ściekowych z wykorzystaniem mechanicznych wytwornic kawitacji w warunkach polskich oczyszczalni ścieków” przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna I; numer projektu 12966;  Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechnika Warszawska; praca w projekcie jako wykonawca badań.
 •  „Badanie i wdrożenie technologii cienkowarstwowego słonecznego suszenia osadów ściekowych w suszarniach taśmowych” przedsięwzięcie Inicjatywa Technologiczna II; numer projektu 66463;  Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechnika Warszawska; praca w projekcie jako wykonawca badań.
 •  „Badanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW”. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechnika Warszawska; praca w projekcie jako wykonawca badań.

Współpraca z przemysłem

 • Udział w kilkudziesięciu projektach finansowanych lub współfinansowanych przez przemysł (opinie, studia wykonalności itp.)

Zgłoszenia patentowe

 •  „Nawowy przegarniacz osadów ściekowych do stosowania w halowych suszarniach osadów ściekowych” – wzór przemysłowy. Data zgłoszenia w UPRP - 04. 2009.
 •  „Suszarnia solarna cienkowarstwowa osadów ściekowych” – wzór przemysłowy. Data zgłoszenia do UPRP – 01.2009.
 •  „Mechaniczny kawitacyjny dezintegrator osadów ściekowych” – wzór przemysłowy. Data zgłoszenia do UPRP – 04.2009.

 Wdrożenia

 •   „Słoneczna suszarnia osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Wieruszowie”. Instalacja zbudowana według projektu Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej (opracowanego z udziałem wnioskodawcy). Suszarnia składająca się z dwóch tuneli, wyposażonych w instalacje technologiczne (przegarniacz) opracowane z udziałem wnioskodawcy.  Data oddania inwestycji jesień 2010.
 •  „Słoneczna suszarnia osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Krośnie”. Instalacja zbudowana według projektu Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej (opracowanego z udziałem wnioskodawcy). Data oddania inwestycji 2012.
 • System sterowania powietrzem wentylacyjnym w suszarni osadów ściekowych w Krośnie.     W Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej z udziałem wnioskodawcy opracowano autorski algorytm sterowania udziałami powietrza recyrkulowanego i świeżego do stosowania w suszarniach słonecznych, również dogrzewanych z zewnętrznego źródła ciepła. System sterowania został dostarczony do budowanej suszarni. Data wykonania jesień 2011.