IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Świrski Konrad / Przebieg kariery zawodowej

Przebieg kariery zawodowej

1989-1995   Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej
Doktorant
Badania naukowe i rozwojowe
Badania nad modelowaniem maszyn energetycznych - doktorat z wyróżnieniem
1995-2003    Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej
Asystent
Badania naukowe i rozwojowe
Opracowanie nowych metod optymalizacji bloków energetycznych, nagrody Premiera RP, nagroda przemysłowa Siemens, nagroda Rektora
2003-2010 Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej
Adiunkt
Badania naukowe i rozwojowe
Nowe metody modelowania urządzeń energetycznych - rozprawa habilitacyjna (2009), nagroda Rektora, srebrny Medal Targów Innowacyjności Bruksela
2010- Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej
Profesor nzw
Badania naukowe i rozwojowe
Kierowanie Zakładem Maszyn i Urządzeń Energetycznych
opiekun naukowy - specjalność Energetyka
1995-2011 Transition Technologies S.A.
Prezes
Zarządzanie, badania naukowe i prace rozwojowe
Rozwój firmy - status CBR od 2010, dwukrotna nagroda Polski Produkt Przyszłości 2003 i 2008, komercjalizacja wyników badawczych, wdrożenia w USA, Azji, Europie

Doświadczenie zawodowe:

1998-2011 Stany Zjednoczone Ameryki, Emerson Proces Management - Współpraca naukowo-badawcza
1999 - Stany Zjednoczone Ameryki, Carnegie Mellon Pittsburgh - Współpraca CALD - Carnegie Automatem Learning and Discovery