IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Kindracki Jan

Jan Kindracki

jkindracki

 dr hab. inż. prof uczelni

Zakład Silników Lotniczych

pokój 306b

e-mail Jan.Kindracki@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 17

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp

 • Opiekun specjalności KOSMONAUTYKA;
 • Członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Przewodniczący Zespołu ds. Edukacyjnych Projektów Technologii Kosmicznych
 • Członek Rady Programowej Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej z ramienia Politechniki Warszawskiej
 • Członek Polskiego Instytutu Spalania, członek Komisji Rewizyjnej;
 • Redaktor sekcji: Silnik Lotnicze, czasopisma naukowego: „Journal of Power Technologies”;

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • silniki rakietowe typu cold gas i resistojet
 • silniki rakietowe typu bi-propelant
 • silniki na stały materiał pędny
 • detonacja gazowa; silniki RDE
 • spalanie w silnikach tłokowych, silnikach turbinowych i rakietowych;
 • obliczenia ruchu sztucznych satelitów ziemskich;
 • modelowanie komputerowe spalania i detonacji

Dydaktyka

 • Zespoły Napędowe I
 • Mechanika Nieba
 • Lotnicze Silniki Turbinowe
 • Niekonwencjonalne Napędy Lotnicze
 • Aparatura Kosmiczna (koordynator)
 • Laboratorium Technik Kosmicznych (koordynator i prowadzący część laboratoriów)
 • Zaawansowane Laboratorium Silników (wybrane laboratoria)
 • Advanced Engine Laboratory (wybrane laboratoria)
 • Dynamika ruchu rakiet i pojazdów kosmicznych (część wykładów oraz ćwiczeń)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • projekty wstępne silników turbinowych;
 • modelowanie komputerowe spalania i detonacji;
 • badania eksperymentalne procesów detonacji gazowej;
 • badania eksperymentalne komór spalania silników RDE;
 • projekty wstępne silników rakietowych, napędów satelitarnych;
 • projekty wstępne układów satelitów i próbników kosmicznych;
 • badania eksperymentalne napędów satelitarnych: cold gas, resistojet, bi-propelant, na stały materiał pędny;
 • obliczenia numeryczne napędów satelitarnych.

Proponowana tematyka prac inżynierskich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

Prace przejściowe:

 • Opracowanie bazy danych (excel) składów i modeli reakcji kinetycznych gazów niskokalorycznych typu: syngas, biogas.

Prace dyplomowe inżynierskie/magisterskie:

 • Projekt rury detonacyjnej do badania detonacji gazów w podwyższonych warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury (praca inżynierska);
 • Opracowanie elementów stanowiska badawczego i metodologii pomiaru strumienia ciepła dla detonacyjnej komory spalania (praca inżynierska);
 • Opracowanie stanowiska badawczego i metodologii pomiaru składu spalin dla detonacyjnej komory spalania (praca inżynierska);
 • Opracowanie modelu i programu komputerowego z interfejsem graficznym do optymalizacji masowej rakiety kosmicznej (praca magisterska);
 • Opracowanie stanowiska badawczego dla silnika typu monopropelant zasilanego wysokostężonym H2O2 dla badań cyklicznych (praca inżynierska/ magisterska).
 • Badania eksperymentalne silnika typu coldgas/resistojet (praca inżynierska); - do wykonania w październiku-listopadzie

Ważniejsze publikacje

Publikacje w czasopismach z listy JCR:

 • Sintia Jaworski,Jan Kindracki, Feasibility of Synchronized CubeSat Missions from Low Earth Orbit to Near-Earth Asteroids, Journal of Spacecraft and Rockets, DOI: 10.2514/1.A34618
 • Jan Kindracki, Krzysztof Wacko, Przemysław Woźniak, Stanisław Siatkowski and Łukasz Mężyk Influence of Gaseous Hydrogen Addition on Initiation of Rotating Detonation in Liquid Fuel–Air Mixtures, Energies 2020, 13(19), 5101; https://doi.org/10.3390/en13195101;
 • Jan Kindracki, Stanisław Siatkowski, Borys Łukasik, (2020), Influence of Inlet Flow Parameters on Rotating Detonation, AIAA Journal, DOI: 10.2514/1.J058152;
 • Jan Kindracki, Przemysław Paszkiewicz, Łukasz Mężyk (2019), Resistojet thruster with supercapacitor power source – design and experimental research, Aerospace Science and Technology, Volume 92, September 2019, Pages 847-857, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ast.2019.07.010
 • D. Kublik, J. Kindracki, P. Wolański, Evaluation of wall heat loads in the region of detonation propagation of detonative propulsion combustion chambers (2019), Applied Thermal Engineering 156 (2019) 606–618; DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.04.08;
 • Tomasz Rybus, Karol Seweryn, Jakub Oleś, Fatina Liliana Basmadji, Kamil Tarenko, Radosław Moczydłowski, Tomasz Barciński, Jan Kindracki, Łukasz Mężyk, Przemysław Paszkiewicz, Piotr Wolański, Application of a planar air-bearing microgravity simulator for demonstration of operations required for an orbital capture with a manipulator, (2019) Acta Astronautica Volume 155, February 2019, pp.211-229;
 • Okniński Adam, Kindracki Jan, Wolański Piotr: Multidisciplinary optimisation of bipropellant rocket engines using H2O2 as oxidiser, w: Aerospace Science and Technology, nr 82-83, 2018, ss. 284-293;
 • Kindracki Jan, Tur Karolina, Paszkiewicz Przemysław, Łukasz Mężyk, Piotr Wolański : Experimental research on low-cost cold gas propulsion for a space robot platform, Aerospace Science and Technology, vol. 62, 2017, ss. 148-157,  DOI:10.1016/j.ast.2016.12.001
 • Adam Okninski, Jan Kindracki, Piotr Wolanski, (2016),"Rocket rotating detonation engine flight demonstrator", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 88 Iss 4 pp. 480 – 491 DOI: http://dx.doi.org/10.1108/AEAT-07-2014-0106
 • Kindracki Jan, Experimental   research   on   rotating   detonation   in   liquid   fuel–gaseous  air   mixtures, Aerospace Science and Technology 43 (2015) 445–453, http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2015.04.006
 • Adam Okninski, Blazej Marciniak, Bartosz Bartkowiak, Damian Kaniewski, Jan Matyszewski, Jan Kindracki, Piotr Wolanski, Development of the Polish Small Sounding Rocket Program, Acta Astronautica 108 (2015) 46–56, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2014.12.001
 • Kindracki Jan, Study of detonation initiation in kerosene–oxidizer mixtures in short tubes, Shock Waves (2014) 24:603–618, doi: 10.1007/s00193-014-0519-2
 • Kindracki  Jan, Analysis of the experimental results of the initiation of detonation in short tubes with kerosene oxidizer mixtures, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 26 (2013), pp. 1515-1523 DOI: 10.1016/j.jlp.2013.09.003
 • J. Kindracki, P. Wolanski, Z. Gut, Experimental research on the rotating detonation in gaseous fuels–oxygen mixtures, Shock Waves (2011) 21:75–84, DOI 10.1007/s00193-011-0298-y
 • T. Fujiwara, M. Hishida, J. Kindracki and P. Wolanski, Stabilization of detonation for any incoming mach numbers, Combustion, Explosion, and Shock Waves. 45 (2009), 603-605;
 • J. Kindracki, A. Kobiera, G. Rarata and P. Wolanski, Influence of ignition position and obstacles on explosion development in methane-air mixture in closed vessels, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20 (2007), pp. 551-561;
 • A. Kobiera, J. Kindracki, P. Zydak and P. Wolanski, A new phenomenological model of gas explosion based on characteristics of flame surface, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 20 (2007), pp. 271–280;

Pozostałe publikacje (lista B oraz rozdziały w monografiach):

 • Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław: Experimental research on the resistojet thruster heater, w: Archives of Thermodynamics, vol. 39, nr 3, 2018, ss. 29-43,  DOI:10.1515/aoter-2018-0018
 • Kindracki Jan: Temperature measurements in the detonation chamber supplied by air from centrifugal compressor and gaseous hydrogen, w: Prace Instytutu Lotnictwa, vol. 3, nr 248, 2017, ss. 7-23
 • Oleś Jakub, Kindracki Jan, Rybus Tomasz [i in.] : 2D Microgravity Test-Bed for the Validation of Space Robot Control Algorithms, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, nr 2, 2017, ss. 95-104,  DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/21
 • Kindracki Jan, Mężyk Łukasz, Paszkiewicz Przemysław: Badania eksperymentalne grzałki silnika rakietowego typu resistojet, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej ( red. ), 2017, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 1195-1208
 • Kindracki Jan: Problem pomiaru ciśnienia w komorze spalania silnika detonacyjnego RDE, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej (red.), 2017, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 1181-1193
 • Shi Zhenda, Kindracki Jan: Numerical calculation of rotating detonation chamber, w: Journal of Power Technologies, vol. 97, nr 4, 2017, ss. 314-326
 • Jan Kindracki, (2016), Recent research on the rotating detonation at Warsaw University of technology, Transactions of the Institute of Aviation, no. 4 (245), pp. 37-45,DOI: 10.5604/05096669.1226351
 • Oleś J., Kindracki J., Rybus T., Seweryn K., Wolański P.: Stanowisko testowe do walidacji algorytmów sterowania robotem kosmicznym. Postępy robotyki, tom I, Pod. red. Tchoń K., Zieliński C. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016, ISBN 978-83-7814-562-2, str. 265-278.
 • Ma Hu, Wu Xiaosong, Jan Kindracki, Yang Chenglong, Deng Li, Three-Dimensional Numerical Simulation of Rotating Detonation Engine with Separate Injection, Journal of Combustion Science and Technology, Vol.22, No.1, 2016 pp. 9-14 (in Chinese)
 • Łukasz Męzyk, Łukasz Boruc, Arkadiusz Kobiera, Jan Kindracki, Karol Seweryn, Tomasz Rybus, Innovative Resistojet Propulsion System - Use in Robotic Space Platforms; GeoPalnet: Earth and Planetary Science; 2015;, Aerospace Robotics II; p. 49-58, ISSN: 2190-5193;
 • Kindracki Jan, Problem pomiaru temperatury w detonacyjnych komorach spalania, rozdział w monografii: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, (2014), 211-223
 • Kindracki Jan, Pomiar hałasu, jako metoda pomiaru prędkości propagacji wirującej detonacji gazowej, rozdział w monografii: Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, (2014), 225-237
 • Jan Kindracki, Experimental studies of kerosene injection into a model of a detonation chamber, Journal of Power Technologies 92 (2)  (2012)  80–89;
 • Jan Kindracki, Experimental study of initiation detonation in liquid kerosene – gaseous oxidizer mixture, Nonequilibrium Processes, Plasma, Combustion and Atmospheric Phenomena, Edited by A.M. Starik, S.M. Frolov Torus Press 2012, 379-388;
 • Jan Kindracki, Arkadiusz Kobiera, Piotr Wolański, Zbigniew Gut, Michał Folusiak, Karol Świderski Experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation Engine in Hydrogen-air Mixtures, Advances in Propulsion Physics. Edited by S. Frolov, Torus Press, 2011, 35-62;
 • Kindracki J., Kobiera A., Wolański P., Gut Z.,Folusiak M., Swiderski K.: Experimental and numerical study of the rotating detonation engine in hydrogen-air mixtures, EUCASS Proceedings Series, vol. 2, 2011, ss. 555-582;
 • T. Fujiwara, M. Hishida, J. Kindracki, and P. Wolanski,: “Stabilizacja detonacji pri lubych vchodiashchych chislach Macha”; Fizika Gorienya i Vzryva, 2009, No.5. pp.108-110. (po rosyjsku);
 • J. Kindracki, A. Kobiera and P. Wolański, Experimental and numerical research on rotating detonation in small rocket engine model, Combustion Engines - Silniki Spalinowe. Nr 2009-SC2 (2009);
 • T.-H. Yi, C. Turangan, J. Lou, P. Wolanski and J. Kindracki, A three-dimensional numerical study of rotational detonation in an annular chamber, AIAA 2009-0634. (2009);
 • A. K. Hayashi, Y. Kimura, T. Yamada, E. Yamada, J. Kindracki, E. Dzieminska, P. Wolanski, N. Tsuboi, T. Fujiwara, Sensitivity Analysis of Rotating Detonation Engine with a Detailed Reaction Model, AIAA 2009-0633 (2009);
 • J. Kindracki, P. Wolański „Badania laboratoryjne wirującej detonacji w aspekcie zastosowań do silnika odrzutowego.” Postępy Astronautyki Tom 29 (2006), Nr 1, pp.5-14;
 • J. Kindracki: „Badania wpływu dodatku wodoru na przebieg procesu spalania i emisję w urządzeniu realizującym jeden cykl pracy silnika tłokowego”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 2004, vol. 11, No.1–2, pp. 322-328; 
 • J. Kindracki, K. Sala: „ Influence of addition of hydrogen and water vapor on nitrogen oxide formation during combustion of methane-air mixtures m constant volume chamber” Archivum Combustionis, Vol. 23 (2003) - No. 3-4, pp. 193 – 202;
 • J. Kindracki: „Termiczny napęd słoneczny, analiza osiągów oraz możliwości zastosowań”, Postępy Astronautyki, Tom 27, Nr 1.2001, pp.102–107;
 • J. Kindracki: „Jądrowe i termojądrowe napędy kosmiczne”, Postępy Astronautyki, Tom 26, Nr 1.1999;

Wykłady zapraszane:

 • "Jak ugryść kosmos", VII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI, Warszawa, Polska (2017) – wykład plenarny na zaproszenie organizatorów;
 • "MEL-owskie technologie dla kosmosu”, 9. Sieradzka Konferencja Kosmiczna, Sieradz, Polska (2018) – wykład plenarny na zaproszenie organizatorów;
 • "SATELITY Z SERII PW-SAT ORAZ INFORMACJA O ZADANIACH I LOCIE PW-SAT2", Posiedzenie Plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych, Warszawa, Polska (2018) – wykład plenarny na zaproszenie KBKiS;
 • "MEL-owskie technologie dla kosmosu", Naczelna Organizacja Techniczna, Warszawa, Polska, (2018) wykład plenarny na zaproszenie organizatorów; 
 • Rozwój technologii napędów rakietowych na potrzeby przemysłu kosmicznego i wojskowego, konferencja Rozwój i zastosowania technologii rakietowych w Polsce – nowe otwarcie, Warszawa, Polska (2018) – wykład na zaproszenie organizatorów;
 • "Kosmiczne ścieżki na MEL-u", Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2018/19 na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej
 • "STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ – HISTORIA I OBECNE AKTYWNOŚCI", Posiedzenie Plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych, Warszawa, Polska (2019)– wykład plenarny na zaproszenie KBKiS;
 • Badania eksperymentalne silników rakietowych w zastosowaniu cywilnym i wojskowym", Warsztaty dla podmiotów sektora obronnego i bezpieczeństwa narodowego oraz administracji publicznej, Warszawa, Polska (2019)– wykład na zaproszenie organizatorów;
 • Measurement in Rotating Detonation Chambers – challenges and good practices", 3rd International Forum on Specialized Equipment and Engineering Mechanics, Nanjing, Chiny (2019) - wykład plenarny na zaproszenie organizatorów;

Projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne

 • Zlecenie przemysłowe - „Opracowanie i wykonanie demonstratorów układów wykonawczych dla sterów gazodynamicznych PB-1 i PB-2”, zlecenie firmy MESKO S.A., kierownik projektu, 2018-2019;
 • Zlecenie przemysłowe - „Opracowanie projektu elementów układu wykonawczego dla sterów gazodynamicznych”, zlecenie firmy MESKO S.A., kierownik projektu, 2017-2018;
 • Projekt NCBiR BIO8 - "Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji” – HIPERGOL, DOB-BIO8/07/01/2016, 2016 – 2019, kierownik na Politechnice Warszawskiej;
 • Projekt NCBiR PBS 3 „Opracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet”, 2015-2017 -wykonawca;
 • Projekt NCBiR PBS 2 - „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji”, wykonawca;
 • Projekt NCN - „Badania eksperymentalne komory spalania z wirującą detonacją do napędu turbiny gazowej”, SONATA, 2013-2016, kierownik projektu;
 • PECS ESA - „Gas Resistojet Thruster for Medium Size Satellite Attitude Control”, project ESA/PECS, 2009-2013, wykonawca;
 • Projekt badawczy własny NCN - Badania eksperymentalne wirującej detonacji w komorze zasilanej mieszaniną hybrydową – kierownik projektu;
 • Projekt PO IG 1.3 - Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania - wykonawca (Instytut Lotnictwa);
 • Projekt badawczy własny MNiSW - Badania modelowe silnika odrzutowego o ciągłym spalaniu detonacyjnym – główny wykonawca
 • Projekt badawczy specjalny (SINGAPUR/17/2006) – Symulacje numeryczne procesu detonacji w silniku wykorzystującym wirującą detonację – główny wykonawca
 • Projekt V Ramowy UE - „SAFe and Efficient hydrocarbon oxidation processes by KINetics and Explosion eXpertise and development of computational process engineering tools: SAFEKINEX”, czyli „Bezpieczeństwo i efektywność procesów utleniania węglowodorów w oparciu o wyniki ekspertyz kinetyki chemicznej i wybuchu oraz opracowanie obliczeniowych procedur jako narzędzi inżynierskich – SAFEKINEX”, V ramowy Program Unii Europejskiej, numer projektu No-EVG1-CT-2002-00072, 2002-2006 -wykonawca;

Osiągnięcia w kształceniu kadr

 • Wypromowani studenci: prace inżynierskie, prace magisterskie - 138 (stan na wrzesień 2020);
 • Prace przejściowe inżynierskie i magisterskie - 77 prac (stan na wrzesień 2020);

Działalność organizacyjna

Członek komitetów organizacyjnych konferencji:

 • 34th International Symposium on Combustion, Warszawa 2012;
 • Communicating Astronomy with the Public 2013 (CAP 2013), Warszawa 2013;
 • Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego XXIII International Symposium on Combustion Processes, Rynia 2017;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Wystawy polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości na wydziale MEiL PW, 2018;

Członek komitetów naukowych konferencji:

 • VIII International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2013;
 • IX International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2015;
 • X International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2017;
 • XI International Scientific Conference  „Development Trends in Space Propulsion Systems” Warszawa, 2019;
 • 3rd International Forum on Specialized Equipment and Engineering Mechanics, Nanjing, Chiny, 2019;

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zepołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne za 2019 rok;
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe, 2014;
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w 2013 roku;
 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013
 • Best Paper Award at 9th ISHPMIE, 2012;
 • Nagroda im. Profesora Zygmunta Szlachty Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Rozprawy Doktorskiej z dziedziny silników rok 2009;
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2009;
 • Wyróżnienie w I edycji konkursu Innowator Mazowsza 2008 w kategorii Młody Innowacyjny Naukowiec za rozprawę doktorską pt. "Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne wirującej detonacji gazowej";
 • I Nagroda za najlepszą pracę doktorską roku 2008 w konkursie im. Pawła Buraczewskiego Polskiego Instytutu Spalania;
 • Nagroda rektora PW stopnia III za pracę doktorską;
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2007.

Plan zajęć

Plan zajęć semestrze zimowym 2020/2021
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
715-800          
815-900        

 

 

 

 

 

Projekt badawczy - laboratorium

 

915-1000      KS-OptyMeil  
1015-1100     Aparatura Kosmiczna - tryb zdalny

 Konsultacje - doktoranci

 

1115-1200   Mechanika Nieba - tryb zdalny
1215-1300     Laboratorium Technik Satelitarnych- tryb stacjonarny
1315-1400    
1415-1500        Konsultacje
1515-1600       Lotnicze Silniki Turbinowe - tryb zdalny
1615-1700        
Plan zajęć w semestrze letnim
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
715-800          
815-900     Doktoranci   Niekonwencjonalne Napędy - T5
915-1000     Zebranie zakładu / Seminarium zakładu Dynamika Rakiet i Pojazdów Kosmicznych - NL 151
1015-1100   Seminarium instytutowe    
1115-1200        
1215-1300          
1315-1400       Konsultacje   306b  
1415-1500       Zespoły Napędowe - T204  
1515-1600        
1615-1700