IHE / IHE News / XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują XI Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w Warszawie, Świerku i w Różanie w dniach 15-18 maja 2023 roku.

Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat energetyki jądrowej i stosowanych technologii w przemyśle jądrowym.

Program

Tradycyjnie Szkoła Energetyki Jądrowej będzie składała się z dwóch dni warsztatowych oraz dwóch dni wykładowych.

Część wykładowa odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w dniach 16 i 17 maja 2023 roku,

Część warsztatowa odbędzie się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w dniach 15 i 18 maja 2023 roku.

Szczegółowy program szkoły można znaleźć na stronie http://nuclearschool.edu.pl/

Dostęp do szkoły

W celu umożliwienia udziału w szkole jak największej liczby osób jedenasta edycja w odróżnieniu od poprzednich będzie przeprowadzona w formie hybrydowej. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube. Wydarzenie ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w myśl zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, posiadającym różne wykształcenie, bez ograniczeń wiekowych oraz umożliwiając dostęp do wydarzenia osobom posiadającym niższy status materialny, dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia i transmisjom online.