IHE / IHE News / Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023

Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na granty badawcze w 2023 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami: