IHE / Projects / Ścieżka dla Mazowsza

Ścieżka dla Mazowsza

Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2023

Katcon
ncbr
pw
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2023
Całkowity koszt realizacji projektu: 9 880 490,25 zł
wartość dofinansowania: 6 587 047,67 zł
w tym budżet Politechniki Warszawskiej: 1 691 098,00 zł
Nazwa Beneficjenta:

Konsorcjum w składzie:

® Katcon Polska Sp. z o.o. (Lider)

® Politechnika Warszawska

 

Kierownik projektu w PW: dr inż. Łukasz Jan Kapusta

tel. 22-234-52-41; e-mail: lukasz.kapusta@pw.edu.pl

Biuro projektu: mgr Izabela Kraszewska

Tel. 22-825-02-41, 22-234-52-77; e-mail: izabela.kraszewska@pw.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”