IHE / Projects / SPIRITUOUS

SPIRITUOUS

Oprogramowanie optymalizujące pracę ogniw MCFC pod kątem efektywności energetycznej z jednoczesnym wychwytem CO2 ze spalin

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0357/22-00 

Akronim: SPIRITUOUS

Okres realizacji: 1.01.2023-30.11.2023

Konsorcjum: Lider: firma FUEL CELL POLSKA Sp. z o.o., Partner: Instytut Techniki Cielnej Politechnika Warszawska

Wysokość wsparcia finansowego: całkowite wydatki kwalifikowane: 6 375 886,25 zł, dofinansowanie 4 609 913,75 zł (w tym ITC PW 1 960 955,00 zł)

Kierownik projektu B+R: prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

 

Obraz1

Opis projektu:

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które dotyczą opracowania oprogramowania optymalizującego pracę ogniw MCFC pod kątem efektywności energetycznej z jednoczesnym wychwytem CO2 ze spalin, do zastosowań przemysłowych, w branży transportu morskiego oraz energetycznej. Opracowany system zaimplementowany w wysokosprawnym układzie węglanowych ogniw paliwowych będzie stanowił przewagę konkurencyjną na rynku oferując funkcjonalności, których oczekują klienci. Projekt będzie przeprowadzony w 4 etapach, z których 1 to badanie przemysłowe, a 3 to eksperymentalne prace rozwojowe. Łączny czas realizacji projektu wynosi 11 miesięcy.

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE:

Optymalizacja pracy całego układu ogniw paliwowych w sposób automatyczny nie była do tej pory wdrożona na rynek. Największym wyzwaniem jest brak elastycznego, automatycznego dostosowywania parametrów ze względu na dużą dynamikę pracy, przepływy gazów, temperatury, odbiór energii termicznej, elektrycznej, zmiany są widoczne w różnym czasie, co sprawia trudność w sterowaniu.

INNOWACYJNOŚĆ:

W ramach projektu proponuje się opracowanie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania – oprogramowania optymalizującego pracę ogniw MCFC pod kątem efektywności energetycznej z jednoczesnym wychwytem CO2 ze spalin. O przewagach rynkowych świadczą cechy nowych produktów:
- skuteczna predykcja sterowania pracą ogniw MCFC
- dokładna kontrola systemu
- zwiększona efektywność separacji CO2.

Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej firmy. Rezultat projektu będzie oferowany w postaci inteligentnego urządzenia do efektywnej separacji CO2 z jednoczesną produkcją energii, głównie do zastosowania na statkach oraz elektrowni węglowych w kraju i za granicą.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO