IHE / IHE News / Archived news / Program Stażowy w Siemensie

Program Stażowy w Siemensie

Program Stażowy w Siemensie

Mamy przyjemność przekazać informację o rozpoczęciu rekrutacji na Program Stażowy w Siemensie. W ramach Programu zaprosimy do współpracy z naszą firmą studentów i absolwentów, którzy interesują się nie tylko zagadnieniami technologicznymi, ale także funkcjonowaniem dużej innowacyjnej organizacji.

Programy Stażowe będą realizowane w obszarach Inżynieringu, Serwisu, Wsparcia Technicznego, Sprzedaży oraz  Logistyki.

Miejsce pracy: Warszawa, Elbląg, Łódź, Bielsko-Biała, Poznań, Katowice

Branże: Power & Gas, Digital Factory, Building Technologies, Energy Management, Business Services Centre

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami stanowisk w ramach Programu Stażowego w Siemensie:

Staż w Dziale Serwisu Układów Napędowych i Sterowania

Staż w Dziale Serwisu Układów Sterowania i Napędów

Staż w Dziale Wsparcia Technicznego i Marketingu (automatyka przemysłowa)

Staż w Dziale Wsparcia Technicznego – systemy bezpieczeństwa pożarowego

Staż w Dziale Wsparcia Technicznego – systemy bezpieczeństwa budynkowego

Staż w Dziale Wsparcia Technicznego Sprzedaży - automatyka przemysłowa

Staż w Dziale Wsparcia Technicznego Sprzedaży - automatyka przemysłowa

Staż w Dziale Ofertowym urządzeń energetycznych

Staż w Dziale Projektowania urządzeń energetycznych (agregaty sprężające)

Staż w Sekcji Technologicznej Działu Engineeringu (kompresory tłokowe, agregaty sprężające)

Staż w Sekcji Elektryki Działu Engineeringu

Staż w Sekcji Automatyki Działu Engineeringu (systemy pomiarowe do stacji sprężania gazu)

Staż w Dziale Sprzedaży urządzeń średniego i wysokiego napięcia

Internship in European Logistics and Customer Service Team (Business Services Centre)

Prosimy o przesyłanie CV osób, które wpisują się w poszukiwany przez nas profil wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego warto uwzględnić tę osobę w prowadzonej przez nas rekrutacji, na adres e-mailowy:polecam.pracownika.pl@siemens.com

Siemens Sp. z o.o.

HR FSS

ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa, Poland