IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

Narodowe Centrum Nauki
18/03/2014 11:55 am
26/03/2014 12:17 pm