IHE / Projects / MOLCAR / 2021 - Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia

2021 - Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalisty ds. projektowania stosu ogniw paliwowych typu MCFC.

Termin składania ofert: 23/04/2021 godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Osobiście w siedzibie: Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, pokój 413. W wersji elektronicznej w formie skanów podpisanych dokumentów na adres: jaroslaw.milewski.phd@gmail.com Na kopercie lub w tytule e-maila lub proszę wpisać: NOR/POLNORCCS/MOLCAR/00-17/2020 MOLCAR

Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43156