IHE / About / Library

Library

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Biblioteka Wydziałowa

Library of Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Pon, Wt.: 9:00 - 18:00
 Śr. 9:00 - 16:00
 Czw, Pt.: 9:00 - 18:00
 Sob. zjazd.: 10.00-14.00
ul.Nowowiejska 21/25, parter, pok.10
 tel. 22 234 5768, 22 234 5255
 e-mail: biblio@meil.pw.edu

Biblioteka Instytutu Techniki Cieplnej

Library of Institute of Heat Engineering

Pon. - Pt.: 10:00 - 16:00 ul. Nowowiejska 21/25, parter, pok.12
tel.: 22 234 5249
 e-mail: ajak@itc.pw.edu.pl

Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW (wspólny katalog Biblioteki Głównej, jej filii oraz wielu bibliotek wydziałowych i instytutowych):

http://www.bg.pw.edu.pl/

Istnieje możliwość samodzielnego przedłużenia wypożyczonych książek:

można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

Katalog Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW:

http://gate.bg.pw.edu.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=mel

Katalog Biblioteki Instytutu Techniki Cieplnej PW:

http://gate.bg.pw.edu.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=itc