IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki
25/08/2017 3:00 pm
02/09/2017 3:17 pm