IHE / IHE News / Archived news / Franciszek Pchełka

Franciszek Pchełka

Franciszek Pchełka

Z żalem i smutkiem informujemy  że 20 listopada 2020 r. zmarł  Franciszek Pchełka, absolwent i przyjaciel Wydziału, animator rożnych form współpracy absolwentów Wydziału pracujących w energetyce i pracowników uczelni.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia córce Beacie, rodzinie i bliskim.

Franciszek Pchełka całe swoje dorosłe życie związał z energetyką. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, wieloletni pracownik Zakładów Remontowych Energetyki ZRE Lublin, Elektrim Megadex, Elektromontaż Zachód, zatrudniany na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach. Pracował na budowach elektrowni w kraju i za granicą. Od ponad 20 lat w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie, jako dyrektor ds. technicznych z ogromnym zaangażowaniem koordynował przygotowanie i wdrażanie projektów transformujących polską energetykę. Wychowawca i nauczyciel młodego pokolenia energetyków. Za zaangażowanie i ogromny wkład w budowę i reformowanie polskiej energetyki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Za Zasługi dla Energetyki”.

Wszystkim nam będzie go bardzo brakowało.