IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses

Courses

No. Course name Lecturer
NS713 Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS509A Buildings construction dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS717 Charakterystyka energetyczna budynku i audyting dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS512 Refrigerants prof. nzw. dr hab. inż.Artur Rusowicz
NS712 Solar energy buildings prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS718 Photovoltaics prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS519 Air conditioning prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS561A Cryogenics dr inż. Andrzej Grzebielec
NS522 Refrigeration Labs I dr inż. Adam Ruciński
NS523 Refrigeration Labs II mgr inż. Adam Szelągowski
NS723 Microscale RES prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS575A Perspective refrigeration technology dr inż. Andrzej Grzebielec
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS536 Procesy Energetyczne w Chłodnictwie i Klimatyzacji dr inż. Andrzej Grzebielec
NS540 Heat pumps prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
NS623 Systemy i Urządzenia Klimatyzacyjne prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS624 Technologia i Systemy Chłodnicze prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS564 Sorption Technology dr inż. Adam Ruciński
NS714 Technologie i Materiały w Chłodnictwie dr inż. Andrzej Grzebielec
NS633 Food technology dr inż. Adam Ruciński
NS711 Refrigeration Basic dr inż. Adam Ruciński
NS572 Refrigeration Advanced dr inż. Adam Ruciński
NS585A Ventilation and Heating dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
NS653 Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa prof. nzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz
NS592A Wymienniki Masy dr inż. Adam Ruciński