IHE / IHE News / Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.

https://pw.edu.pl/pw/Aktualnosci/Polskie-Elektrownie-Jadrowe-i-Politechnika-Warszawska-podpisaly-umowe-o-wspolpracy-przy-ksztalceniu-kadr-dla-sektora-jadrowego

To kolejna tego typu umowa inwestora odpowiedzialnego za budowę i późniejszą eksploatację elektrowni jądrowych, które powstają w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej. Celem współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych z Politechniką Warszawską jest wsparcie procesu budowy kadr dla przemysłu jądrowego w Polsce.

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska już teraz nad Wisłą działa około 80 firm, które realizują zlecenia dla dostawców technologii jądrowych na świecie. Kolejne 300 podmiotów jest gotowych do włączenia się w polski jądrowy łańcuch dostaw w ramach realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

– Dynamiczny rozwój sektora jądrowego i nabywanie przez polskie firmy nowych kompetencji w związku z przyspieszeniem prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej będzie wymagać odpowiednio wykształconego zaplecza kadrowego. Wierzę, że współpraca z jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce pomoże w osiągnięciu tego celu – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Umowa między PEJ i PW przewiduje współpracę merytoryczną i badawczą. Zawiera także rozwiązania dotyczące współdziałania w zakresie opracowania i wdrożenia programów stypendialnych, współorganizowania konkursów na prace naukowe czy konkursów projektowych. W ramach umowy spółka-inwestor oraz uczelnia zobowiązują się pracować wspólnie nad programem studiów, aby umożliwić uzyskanie przez absolwentów PW wiadomości i umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym.

– Politechnika Warszawska od wielu lat kształci kadry dla sektora jądrowego, mamy również wielu wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej i związany z tym rozwój całej branży zwiększa znacząco zapotrzebowanie zarówno na wykształconą kadrę inżynierską, jak i na ekspertów w tym zakresie. Jestem pewien, że współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoli na zapewnienie Polsce specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko będą mogli budować bezpieczne i nowoczesne elektrownie atomowe, ale również znajdą w nich zatrudnienie jako osoby nadzorujące pracę siłowni, czy utrzymujące reaktory i całą infrastrukturę w pełnej sprawności – powiedział po podpisaniu umowy prof. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Pracownicy Polskich Elektrowni Jądrowych podejmą się przygotowania i prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię studiów I i II stopnia. Ponadto, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej zobowiązała się do organizacji płatnych staży dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów uczelni związanych z energetyką jądrową.