IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze za zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy jesienią 2014 r.

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze za zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy jesienią 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki
03/04/2014 8:43 am
11/04/2014 9:17 am