IHE / Archives / Doktoraty / 1980-1989

1980-1989

L.P. Imie i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
121 Andrzej CHMIELOWSKI Optymalizacja konstrukcji grzejnika centralnego ogrzewania 1980 Doc. dr Edward Radwański
122 Aleksander SEGALL Badanie i optymalizacja wymiarów tarcz ułopatkowanych jako elementów wyrównoważających siły osiowe w pompach 1980 Prof. dr Kazimierz Jackowski
123 Jerzy BANASZEK Zunifikowany model numerycznego rozwiązania złożonych zagadnień przewodnictwa ciepła 1980 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
124 Tadeusz KONIKOWSKI Model przepływu pary przez turbinę do badania jej stanu cieplnego podczas uruchamiania bloku 1980 Prof. Aleksander Uklański
125 Andrzej CZAPLICKI Badanie kondensacji kroplowej 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
126 Mohamed Mahrous Ali El-Sayed SHAMLOUL The effect of transversal velocity upon condensation during two phase flow 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
127 Mirosław ZDANOWSKI Mechanizm zjawiska rozgorzenia w pożarach pomieszczeń 1981 Prof. dr Stanisław Wójcicki
128 Abdel Salam Fatahallah AWAD Effect of noncondensables upon dropwiso condensation heat transfer process 1981 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
129 Tomasz MARKS Zastosowanie symulacji cyfrowej w badaniu dynamiki i kinetyki wymiennika półkowego 1982 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
130 Andrzej SOBIESIAK Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w systemie kropel w warunkach zerowej grawitacji 1982 Prof. dr Stanisław Wójcicki
131 Walenty KUROWSKI Analiza i doświadczalne sprawdzenie osłabienia promieniowania jonizującego przez typowe budowle 1982 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
132 Jerzy PLEWA Badanie współpracy cieplnych maszyn wirnikowych w układzie parowo-gazowym z kotłem fluidalnym 1982 Prof. dr hab. Andrzej Miller
133 Jan GRUDZIŃSKI Zastosowanie metody ustalania w teorii ruchu cieczy lepkiej i w teorii dużych ugięć płyt sprężystych 1983 Prof. dr hab. Andrzej Styczek
134 Jerzy MACKIEWICZ Metody modalnej syntezy i ich zastosowanie w analizie reaktora jądrowego w stanie ustalonym 1983 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
135 Bożena BOCZEK Zapłon mieszanin gazowych od gorącej cząstki metalu 1983 Prof. dr hab. Piotr Wolański
136 Andrzej PACEK Dobór metody opisu i symulacja cyfrowa jednoczesnych wymienników ciepła i masy 1983 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
137 Ryszard ZWIERZCHOWSKI Wymiana ciepła i masy w odgazowywaczach strugowych wody zasilającej kotły energetyczne 1983 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
138 Adam PRÓCHNIAK Analiza procesu przewodzenia ciepła w ośrodkach ziarnistych z uwzględnieniem obecności cieczy w strefie kontaktu 1983 Prof. dr Wiesław Gogół
139 Olgierd SKONIECZNY Badanie efektów asymetrii pól temperatur i strumieni ciepła w procesie przewodzenia ciepła przy okresowo zmiennych warunkach brzegowych 1983 Prof. dr Wiesław Gogół
140 Krzysztof RZYMKOWSKI Analiza możliwości wykorzystania sygnału świetlnego do wyznaczania wydajności energetycznej wybuchu jądrowego 1983 Doc. dr hab. Marian Kiełkiewicz
141 Bogdan PONIŻY Analiza procesu wywiązywania się ciepła w komorze spalania silnika pulsacyjnego 1983 Prof. dr Stanisław Wójcicki
142 Andrzej MŁOTKOWSKI Modelowanie i dobór parametrów układu akumulowania energii w siłowni ze zgazowaniem węgla 1984 Doc. dr Edward Radwański
143 Janusz TROSZKIEWICZ Analiza systemowa lokalizacji elektrociepłowni jądrowych w Polsce 1984 Prof. Czesław Mejro
144 Stanisław LATEK Zastosowanie metod binarnych zaburzeń reaktywnościowych do badania własności dynamicznych reaktora doświadczalnego typu WWR-SM 1984 Prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski
145 Włodzimierz SZMURŁO Model cieplny zabiegu krioterapeutycznego 1985 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
146 Krzysztof GRABOWIECKI Modelowanie i symulacja efektów cieplnych we hydraulicznych układach transmisji mocy 1985 Doc. dr hab. Maciej Zgorzelski
147 Grzegorz GMURCZYK Dynamika zapłonu i spalania strugi paliwa ciekłego w modelowej komorze 1985 Prof. dr hab. Piotr Wolański
148 Ibrahim Mahmoud Mohamed El-MOGHAZY Enhancing condensation heat transfer on finned tubes in condensers 1986 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
149 Asfaw BEYENE Badanie wpływu układu konstrukcyjnego turbiny gazowej na jej właściwości ruchowe 1987 Prof. dr hab. Andrzej Miller
150 Bogdan GORCZYCA Diagnostyka niskotemperaturowej plazmy w zastosowaniu do badania efektu kaloroelektrycznego 1987 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
151 Andrzej ZAJDEL Diagnostyka niskotemperaturowej plazmy w zastosowaniu do badania efektu kaloroelektrycznego 1987 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
152 Marek WOLIŃSKI Wpływ cząstek neutralnych na detonację mieszanin gazowych 1987 Prof. dr hab. Piotr Wolański
153 Leszek JACKOWSKI Wpływ przepływu dwufazowego na warunki wymiany ciepła w skraplaczach energetycznych 1987 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
154 Krzysztof OSTROWSKI Badanie stabilności przepływu pęcherzykowego w kolumnie pionowej 1987 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
155 Marian GIERAS Mechanizm propagacji płomienia w systemie ziaren węgla w warunkach zerowej i normalnej grawitacji 1987 Prof. dr Stanisław Wójcicki
156 Wojciech SZWARC Model matematyczny do wyznaczania podstawowych parametrów palenisk fluidalnych przy zmiennych obciążeniach 1988 Prof. dr Ryszard Ziółkowski
157 Stanisław ŻURKOWSKI Wpływ reakcji chemicznej na deformacje obszaru bilansowania masy, pędu i energii 1989 Prof. dr hab. Jerzy Rutkowski
158 Jadwiga FANGRAT Badanie procesu rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni ciał stałych o budowie polimerowej 1989 Prof. dr hab. Piotr Wolański