IHE / Archives / Doktoraty / 1990-1999

1990-1999

L.P. Imie i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
159 Tomasz GOLEC Dynamika odgazowania ziaren węgla 1990 Prof. dr hab. Piotr Wolański
160 Romuald MOSDORF Zastosowanie metody lokalnego potencjału do modelowania kryzysu wrzenia pęcherzykowego 1990 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
161 Ali Ahmed Mohamed HASSAN Analysis of inert gas upon intensivity of condensation in power steam condenser 1990 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
162 Artur KAPLAR Metoda wyboru układu pompowni w sieciach ciepłowniczych dalekiego zasięgu 1990 Doc. dr Edward Radwański
163 Jerzy SZCZECIŃSKI Analiza teoretyczna składu mieszanki w gaźniku silnika tłokowego 1990 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
164 Omar Mohamed DAHAB Detonation of Egyptian brown coal 1990 Prof. dr hab. Piotr Wolański
165 Wojciech WARDZYŃSKI Badania rozpoznawcze silnika ZI o zmiennym obiegu 1991 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
166 Krzysztof BADYDA Badanie własności dynamicznych układu parowo-gazowego z ciśnieniowym kotłem fluidalnym 1991 Prof. dr hab. Andrzej Miller
167 Kamal Ahmed ABED Off-Design performance characteristics of turbine stages groups 1991 Prof. dr hab. Andrzej Miller
168 Mostafa Mostafa AWAD Prevenction of the fouling effects in heat exchanger networks 1992 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
169 Atef Ahmed El-ATROUSH Gas flame stabilization in vortex behind the bluff-bodies 1992 Prof. dr hab. Piotr Wolański
170 Maher Mohamed BEKHEIT Selection of zeotropic mixtures of two refrigerants as working fluids for compresser heat pumps 1992 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
171 Isa MRAD Wpływ akumulacji ciepła w układzie regeneracji na moc szczytową i straty bloku energetycznego 1992 Dr hab. Józef Portacha
172 Tomasz WIŚNIEWSKI Badanie wymiany ciepła przy periodycznym styku ciał stałych 1993 Prof. dr Wiesław Gogół
173 Paweł SKOWROŃSKI Metoda wykorzystania modelu wielowariantowego i relacji zadań logicznych w projektowaniu systemu energotechnologicznego 1993 Prof dr hab. Janusz Lewandowski
174 Maciej KESLER Metoda intensyfikacji procesu spalania w silniku tłokowym ZI 1994 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
175 Krzysztof KARAśKIEWICZ Analiza i badania doświadczalne rozkładu ciśnienia między wirującą tarczą a nieruchomą obudową w przypadku przepływu burzliwego 1994 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
176 Maciej MROCZKOWSKI Analiza teoretyczna dynamicznych efektów zderzenia dużych asteroidów z ciałami planetarnymi 1994 Prof. dr hab. Piotr Wolański
177 Mostafa Aziz Abd El-WAHAB Study of aerosol transport and release in the containment after severe accidents at nuclear power plant 1994 Dr hab. Jerz Sado
178 Ahmed Mohamed Abdel-Azeem El-Sebaii AFSA Investigation of thermal performance and heat transfer mechanism of selected solar-thermal conversion systems 1994 Prof. dr hab. Roman Domański
179 Tomasz SKOREK Modelling of two-phase flow in tdiding junctions with various geometries 1994 Prof. dr hab. Roman Domański
180 Amro Owes El-Sayed OWES Experimental and numerical investigation of the melting phenomenon of encapsulated PCM in horizontal cylindrical annuali 1995 Prof. dr hab. Roman Domański
181 Mariusz MARKOWSKI Metoda projektowania zbioru technologicznego wymienników ciepła, wykorzystująca PPT dla uwarunkowań szczegółowych na przykładzie Petrochemii w Płocku 1995 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
182 Michał MIKOŚ Formowanie przepływu magnetohydrodynamicznego w plazmotronie do natryskiwania powłok 1995 Prof. dr hab. Kazimierz Brodowicz
183 Konrad ŚWIRSKI Modelowanie własności dynamicznych turbiny gazowej 1995 Prof. dr hab. Andrzej Miller
184 Feisal BUTUIRAT Influence agglomeration on the behavior of aerosols in the case of fast reactor sodium fire 1995 Dr hab. Jerzy Sado
185 Abdussalam El-WAFI The analysis of a nondestructive method for the determination of a nuclear fuel burnup 1995 Prof. dr hab. Andrzej Miller
186 Fawzi Mohamed BENOAN Experimental and theoretical study of transmission of detonation through inert gas zone 1995 Dr hab. Andrzej Teodorczyk
187 Yunis Moftah Salih LAHSSUNY Transients caused by the pump coastdown in pressurized water reactor 1996 Prof. dr hab. Waldemar Jędral
188 Tomasz KOśMICKI Kształtowanie procesu spalania w silniku tłokowym o zapłonie iskrowym za pomocą wtrysku strugi gazu 1997 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
189 Adris A-ELFEITURI The influence of heat transfer conditions in feedwater heaters on the exergy losses and the economical effects of a steam power station 1997 Dr hab. Józef Portacha
190 Giuma Mohamed FELLAH Exergy analysis for selected thermal energy storage units 1997 Prof. dr hab. Roman Domański
191 Zofia TRZCIŃSKA Praca grupy reakcyjnych stopni turbinowych w warunkach odmiennych od obliczeniowych 1997 Prof. dr hab. Andrzej Miller
192 Faraj El Mahdi El-SAGIER Experimental and numerical study of solid-liquid phase change transition in a spiral energy storage unit 1998 Dr hab. Jerzy Banaszek
193 Nguyen Manh LAN An approach in computer-aided study of research reactor thermal-hydraulic aspects for safety and operational analysis 1998 Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
194 Maciej JAWORSKI Transport energii do ośrodka stałego poprzez gigantyczne impulsy laserowe 1998 Prof. dr hab. Roman Domański
195 Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w mieszaninie włókien naturalnych z powietrzem 1998 Prof. dr hab. Piotr Wolański
196 Pho Duc KY Efektywność cieplna konstrukcji dachowych w warunkach klimatycznych Wietnamu 1999 Dr hab. Piotr Furmański
197 Gamal A. AMHALHEL Thermodynamic analysis of thermochemical energy conversion of concentrated solar radiation 1999 Dr hab. Piotr Furmański
198 Paweł ZARĘBA Wpływ napięć powierzchniowych i napięcia liniowego na zjawiska zachodzące w obszarze styku trzech faz 1999 Prof. dr hab. Roman Domański
199 Mohamed Ahmed R.A. ATSHAN Modelling of thermal contract phenomena during sliding of solids 1999 Dr hab. Piotr Furmański