IHE / Employees / Retired or collaborators / Przygodzki Jacek

Jacek Przygodzki

Jacek Ryszard Przygodzki dr hab. inż. (em. prof. nazw.)
nr telefonu 22 234 51 68,

adres e-mail jprzyg@itc.pw.edu.pl,

nr pokoju 405d

 

Funkcje w PW

1999 – 2005 przewodniczący Rektorskiej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

członek Rady Bibliotecznej

członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji

Funkcje w ITC

Członek trzech komisji przewodu doktorskiego

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

Członek Komitetu Metrologii Polskiej Akademii Nauk – 2 kadencje

Senior Member IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – przewodniczący Oddziału Kieleckiego przez 17 lat, członek zarządu Głównego przez 20 lat

Przewodniczący Komitetu Naukowego trzech konferencji

Członek kilkunastu Komitetów Naukowych Konferencji

Inicjator i organizator siedmiu Sympozjów Pomiarów Magnetycznych

Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

Członek Polskiego Towarzystwo Techniki Sensorowej

Członek Komitetu nr 257 ds. Metrologii Ogólnej (w strukturze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego )

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

Metrologia wielkości nieelektrycznych

Pomiary wielkości magnetycznych

Bezstykowe pomiary stężeń roztworów przewodzących (oscylometria)

Dydaktyka:

 

Ważniejsze publikacje

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Monografia :

Bezstykowe metody pomiaru konduktywności roztworów przewodzących 1992

Poradnik Inżyniera Elektryka, rozdz. 9 p. 9: Pomiary Magnetyczne 1994, 2 wydanie 1996, 6 skryptów

Podstawy Elektrotechniki – Laboratorium 1965 (współautorstwo) - 2 wydanie 1966 - 3 wydanie 1971

Laboratorium Elektrotechniki Ogólnej – Elektronika Przemysłowa 1966 (współautorstwo) - 2 wydanie 1968

Zbiór zadań z Miernictwa Elektrycznego 1977 (współautorstwo).

LaboratoriumElektrotechnikidla studentów Wydziału Chemicznego

Politechniki Warszawskiej2001(preskrypt)

Laboratorium Elektrotechniki dla Mechaników 2004 (współautorstwo)

Zbiór zadań z elektrotechniki dla studentów wydziałów nieelektrycznych (preskrypt)

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I REFERATY NA KONFERENCJACH

41 pozycji w tym w tym 8 zagranicznych oraz 4 referaty na Światowych

Kongresach IMEKO

PATENTY

  • 27 patentów w tym jeden zagraniczny

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne

  • Badania materiałów magnetycznych miękkich w polach stałych - Projekt badawczy KBN 7 T08D 015 08  (kierownik tematu)

Nagrody i inne wyróżnienia:

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Medal za długoletnie pożycie małżeńskie
  • Medal za zasługi dla Warszawy
  • Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”
  • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej