IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SOANATA BIS 4

Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SOANATA BIS 4

Narodowe Centrum Nauki
04/11/2014 12:36 pm
12/11/2014 3:17 pm