IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Narodowe Centrum Nauki
09/05/2017 12:25 pm
17/05/2017 1:17 pm