IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2010 lato

Seminaria ITC 2010 lato

Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 10:15 w sali TC-105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej

2 marca Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Ograniczenia emisji a rozwój technologii energetycznych”
9 marca Dr inż. Piotr Krawczyk Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Kawitacyjna dezintegracja osadów ściekowych jako sposób zwiększenia produkcji biogazu”
16 marca Dr inż. Andrzej Wiśniewski firma OSRAM „Nowoczesne świetlówki kompaktowe – energooszczędne zamienniki żarówek
23 marca Dr inż. Paweł Oleszczak Zakład Silników Lotniczych „Proces zapłonu wodoru podczas wypływu z instalacji wysokociśnieniowej"

30 marca

godz. 11:00

Rod Christie, Steve Bolze GE Energy Oprogramowania GateCycle firmy GE Energy
13 kwietnia Dr inż. Adam Ruciński: Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa "Rozwój i zastosowanie absorpcyjnych urządzeń chłodniczych"
20 kwietnia Ewa Kręcielewska, Hanna Bindarowska OBRSPEC "Wybrane zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów preizolowanych w systemach ciepłowniczych"
27 kwietnia Marek Sutkowski (Wartsila Finland), Adam Rajewski - odwołane Zakład Termodynamiki „Zastosowanie paliw o nietypowych charakterystykach i paliw niekonwencjonalnych w silnikach tłokowych w energetyce”
11 maja Prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras Zakład Silników Lotniczych „Silnik pulsacyjny – trendy rozwojowe”
18 maja Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Nauczanie na kierunku Energetyka”
25 maja Dr hab. inż. Konrad Świrski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Rynek energii – świat i kraj”
1 czerwca Prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Walka z globalnym ociepleniem –konieczność czy nonsens?”
8 czerwca Dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski Zakład Termodynamiki „Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i Islandii – projekt PL0460"
15 czerwca Prof. dr hab. inż. Roman Domański Zakład Termodynamiki „Zasoby energetyczne świata”