IHE / IHE News / Archived news / Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy” dla Studiów Doktoranckich INSPE

Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy” dla Studiów Doktoranckich INSPE

Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy”  dla Studiów Doktoranckich INSPE

Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy”

w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering

Termin naboru wniosków upływa 20 czerwca 2014 r. o godz 12:00.
 

W związku z podjęciem  przez Radę Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej uchwały (posiedzenie RW  z dn. 3 grudnia 2013 r.)  o utworzeniu studiów doktoranckich „Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” (skrót: INSPE) oraz przyznaniu dofinansowania w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power EngineeringBiuro Projektu informuje o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy”

Celem konkursu jest sfinansowanie 3 staży u Przedsiębiorców w ramach zadania 4.27  projektu nr POKL.04.04.01-00-038/13-00:

Zadanie 4.27  Projektu  dt. Współpracy z przedsiębiorcami w ramach którego doktoranci maja możliwość odbycia trzech płatnych staży u Przedsiębiorcy przez okres 1 miesiąca. Wynagrodzenie przewidziane na realizacje tego zadania wynosi 5600 brutto. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i złożenie do Biura Projektu (ITC, pok. 414B) wniosku konkursowego oraz dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia przez wskazany ośrodek doktoranta na staż ( przez okres 1 miesiąca z zachowaniem 160h zegarowych miesięcznie) Do udziału w Konkursie mają prawo doktoranci będący słuchaczami studiów doktoranckich INSPE.

Doktoranci wyłonieni w konkursie przez Komisję Konkursową powołaną i działającą zgodnie z regulaminem Projektu otrzymają honorarium po odbyciu stażu. Obowiązki stażysty opisane zostały w „Regulaminie przyznawania staży u przedsiębiorców dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich INSPE”.

Termin naboru wniosków upływa 20 czerwca 2014 r. o godz. 12:00.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu:

Instytut Techniki Cieplnej, pok. 414B.

ul. Nowowiejska 21/25

 

Wszelkie niezbędne informacje udziela Katarzyna Langiewicz :

Tel. 22 234  52-86

katarzyna.langiewicz@itc.pw.edu.pl