IHE / RSS News / Narodowe Centrum Nauki / Ogłoszenie w sprawie składania zgłoszeń na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych

Ogłoszenie w sprawie składania zgłoszeń na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych

Narodowe Centrum Nauki
07/07/2017 1:55 pm
15/07/2017 4:17 pm