IHE / About / Divisions / Division of Power Engineering

Division of Power Engineering

 

Head of Division

room 412

dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW

e-mail: milewski@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 52 86

phone 22 234 52 07

 

Office

room. 414 b

mgr Katarzyna Langiewicz

e-mail: zmiue@itc.pw.edu.pl

phone 22 234 52 86

phone 22 825 29 01

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

 

Badania

Tematyka prac badawczych

Tematyka prac badawczych

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe